Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

1 - 8KUN András: Az Apium repens császártöltési állományának monitorozása (2006–2015) / Monitoring of the Apium repens population near Császártöltés (2006–2015) (DOI: 10.17542/kit.24.1)
9 - 15RIEZING Norbert: Újabb adventív vízinövény Magyarországon: Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae) / A new alien species in Hungary: Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae) (DOI: 10.17542/kit.24.9)
16 - 65SCHMOTZER András: Adatok a Heves–Borsodi-sík flórájához I. Erdei, erdőssztyepp- és sztyeppfajok elterjedése / Data to the flora of Heves–Borsod Plain I. Distribution of forest, forest steppe and steppe elements (DOI: 10.17542/kit.24.16)
66 - 93KEVEY Balázs, HORVÁTH András & LENDVAI Gábor: Zárt lösztölgyes maradványok a Mezőföldön (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008) / Remnants of closed oak woods on loess in the Mezőföld (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008) (DOI: 10.17542/kit.24.66)
94 - 105DEÁK Balázs, TÖRÖK Péter, TÓTHMÉRÉSZ Béla, RADÓCZ Szilvia, LUKÁCS Katalin & VALKÓ Orsolya: A közép-tiszavidéki halmok flórakutatásának új eredményei / Contributions to the flora of kurgans in the Middle Tisza region (DOI: 10.17542/kit.24.94)
106 - 111BERÁNEK Ábel, MOLNÁR Csaba, MOLNÁR Attila, SZÉL László, DEMETER László, RIEZING Norbert, PINTÉR Balázs, BAJOR Zoltán, LAJOS Anna, SCHMIDT Dávid: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.24.106)
112 - 113MOLNÁR V. Attila, DEÁK Balázs, VALKÓ Orsolya: Irodalmi figyelő / Literature reviews

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: