Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

117 - 152BAUER Norbert: A Velencei-hegység növényföldrajzi és florisztikai kutatásának eredményei / Results of floristic and phytogeographical research in the Velence Hills (Hungary, Transdanubian Mts) (DOI: 10.17542/kit.24.117)
153 - 164MESTERHÁZY Attila, RIEZING Norbert & VIDÉKI Róbert: Magyarországon előforduló idegenhonos tóalma (Ludwigia) fajok taxonómiai revíziója / Taxonomic revision of alien Ludwigia species in Hungary (DOI: 10.17542/kit.24.153)
165 - 172WIRTH Tamás: Újabb adat a magyarországi adventív flóra ismeretéhez: Polypogon viridis (Gouan) Breistr. / A new alien species to the Hungarian flora: Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (DOI: 10.17542/kit.24.165)
173 - 226SULYOK József & BERÁNEK Ábel: Adatok a Tarnavidék, az Upponyi-hegység és környéke flórájához / Contributions to the flora of the Heves–Borsod and Uppony Hills and adjacent territories (DOI: 10.17542/kit.24.173)
227 - 237SOMLYAY Lajos & CSÁBI Miklós: Adatok Budapest környéke flórájának ismeretéhez III. / Contributions to the flora of Budapest and its surroundings III. (DOI: 10.17542/kit.24.227)
238 - 252BARTHA Dénes, SCHMIDT Dávid & TIBORCZ Viktor: Magyarország edényes flórájának online elterjedési atlasza (Atlas Florae Hungariae) / Online distribution atlas of the Hungarian vascular flora (Atlas Florae Hungariae) (DOI: 10.17542/kit.24.238)
253 - 256MOLNÁR Csaba, HASZONITS Győző, PINTÉR Balázs, KORDA Márton, PEREGRYM Mykyta, NÓTÁRI Krisztina, MALATINSZKY Ákos, TOLDI Miklós & BERÁNEK Ábel: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IX. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae IX. (DOI: 10.17542/kit.24.253)
257 - 266DEÁK Balázs, LUKÁCS Katalin, BÁTHORI Ferenc, VALKÓ Orsolya, BAUER Norbert, MOLNÁR Csaba, NAGY László, KULCSÁR László, VOIGT Wilfried, SZALAI-DOBOSNÉ Márta Mária: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.24.257)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: