Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

111 - 156WIRTH Tamás KOVÁCS Dániel & CSIKY János: Adatok és kiegészítések a magyarországi adventív flóra kivadult, meghonosodott és potenciális inváziós fajainak ismeretéhez / Contributions to the escaped, naturalised and potentially invasive species of the Hungarian adventive flora (DOI: 10.17542/kit.25.111)
157 - 168RIEZING Norbert: Adatok a Duna Komárom-Esztergom és Fejér megyei szakaszainak flórájához / Contributions to the flora of the Danube River in Komárom-Esztergom and Fejér counties (Hungary) (DOI: 10.17542/kit.25.157)
169 - 186SÜVEGES Kristóf, TAKÁCS Attila, NAGY Tímea, SCHMOTZER András & KOSCSÓ János: Florisztikai adatok a Tiszántúl északi pereméről II. Borsodi-ártér és Sajó–Hernád-sík / Floristic data from the northern edge of the floristic region ‘Crisicum’ (NE Hungary) II. (DOI: 10.17542/kit.25.169)
187 - 194SCHMIDT Dávid & HASZONITS Győző: Kiegészítések a Soproni-hegység és előtere flórájának ismeretéhez II. / Notes to the vascular flora of Sopron Mountains and its foreground (DOI: 10.17542/kit.25.187)
195 - 214TAKÁCS Attila, WIRTH Tamás, SCHMOTZER András, GULYÁS Gergely, JORDÁN Sándor, SÜVEGES Kristóf, VIRÓK Viktor & SOMLYAY Lajos: Cardamine occulta Hornem. Magyarországon, és a dísznövénykereskedelem más potyautasai / Cardamine occulta Hornem. in Hungary, and other stowaways of the ornamental plant trade (DOI: 10.17542/kit.25.195)
215 - 238KEVEY Balázs & CSETE Sándor: Feketenyár-ligetek a Dráva mentén (Carduo crispi-Populetum nigrae Kevey in Borhidi & Kevey 1996) / Black poplar riparian forests (Carduo crispi-Populetum nigrae) along the river Drava (DOI: 10.17542/kit.25.215)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: