Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

111 - 156WIRTH Tamás KOVÁCS Dániel & CSIKY János: Adatok és kiegészítések a magyarországi adventív flóra kivadult, meghonosodott és potenciális inváziós fajainak ismeretéhez / Contributions to the escaped, naturalised and potentially invasive species of the Hungarian adventive flora (DOI: 10.17542/kit.25.111)
157 - 168RIEZING Norbert: Adatok a Duna Komárom-Esztergom és Fejér megyei szakaszainak flórájához / Contributions to the flora of the Danube River in Komárom-Esztergom and Fejér counties (Hungary) (DOI: 10.17542/kit.25.157)
169 - 186SÜVEGES Kristóf, TAKÁCS Attila, NAGY Tímea, SCHMOTZER András & KOSCSÓ János: Florisztikai adatok a Tiszántúl északi pereméről II. Borsodi-ártér és Sajó–Hernád-sík / Floristic data from the northern edge of the floristic region ‘Crisicum’ (NE Hungary) II. (DOI: 10.17542/kit.25.169)
187 - 194SCHMIDT Dávid & HASZONITS Győző: Kiegészítések a Soproni-hegység és előtere flórájának ismeretéhez II. / Notes to the vascular flora of Sopron Mountains and its foreground (DOI: 10.17542/kit.25.187)
195 - 214TAKÁCS Attila, WIRTH Tamás, SCHMOTZER András, GULYÁS Gergely, JORDÁN Sándor, SÜVEGES Kristóf, VIRÓK Viktor & SOMLYAY Lajos: Cardamine occulta Hornem. Magyarországon, és a dísznövénykereskedelem más potyautasai / Cardamine occulta Hornem. in Hungary, and other stowaways of the ornamental plant trade (DOI: 10.17542/kit.25.195)
215 - 238KEVEY Balázs & CSETE Sándor: Feketenyár-ligetek a Dráva mentén (Carduo crispi-Populetum nigrae Kevey in Borhidi & Kevey 1996) / Black poplar riparian forests (Carduo crispi-Populetum nigrae) along the river Drava (DOI: 10.17542/kit.25.215)
239 - 241TÜRKE Ildikó J., LONTAY László, SERFŐZŐ József, ZSÓLYOMI Tamás, DROZD Attila & PELLES Gábor: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához XI. Adatok a Tokaj–Zempléni-hegyvidékről és környékéről / Contributions to the Atlas Florae Hungariae XI. Data from the Tokaj–Zemplén Mts and its surroundings (DOI: 10.17542/kit.25.239)
242 - 246BAUER Norbert: Leucojum vernum a Súri-Bakonyalján és a faj Bakony-vidéki elterjedésének áttekintése / Leucojum vernum at the Súri-Bakonyalja and overview of its distribution in the Bakony Region (DOI: 10.17542/kit.25.242)
247 - 248TÓTH György, MAGOS Gábor, MOLNÁR Miklós & CSÁBI Miklós: A ciklámenlila nőszőfű jelentős állománya Parádsasváron / A new, remarkable population of Epipactis placentina found near Parádsasvár village (Mátra Mts, NE Hungary) (DOI: 10.17542/kit.25.247)
249 - 250NYISZTOR Miklós: ×Pseudorhiza bruniana a Hargitán / ×Pseudorhiza bruniana in the Harghita Mts (Romania, E Carpathians) (DOI: 10.17542/kit.25.249)
251 - 252TÓTH István Zsolt: Pécsi zergevirág (Doronicum ×sopianae) a Nyugati-Mecsekben / Hybrid leopard’s bane (Doronicum ×sopianae) in the West-Mecsek Mts (SW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.25.251)
253 - 256PEREGRYM Mykyta: Az Euphorbia myrsinites elvadulása Egerben / Escaping of Euphorbia myrsinites from cultivation in Eger (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.25.253)
257 - 258BORDÉ Sándor: Az ágas holdruta új előfordulása a Mátrában / New occurence of the Daisy-leaf moonwort (Botrychium matricariifolium) in the Matra Mts (Northern Hungary) (DOI: 10.17542/kit.25.257)
259 - 260 : Irodalmi figyelő / Literature Reviews

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: