Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

137 - 139BORHIDI Attila: Emlékeim Vánky Kálmánról (1930–2021) / In memoriam Kálmán Vánky (1930–2021)
140 - 152NAGY Zoltán & JAKAB Gusztáv: A Szarvasi Arborétum mohaflórája / Bryophyte flora of the Arboretum of Szarvas (Hungary, Békés county)
153 - 161SZŰCS Péter: Hernád menti kunhalmok mohaflorisztikai vizsgálatának eredményei / Survey on the bryophyte flora of the kurgans along the river Hernád (Hungary)
162 - 182DEMETER László: A Dél-Nyírség páfrányflórája (Pteridopsida) / Fern (Pteridopsida) flora of South Nyírség (East Hungary)
183 - 199SÜVEGES Kristóf: Adatok néhány védett növényfaj elterjedéséhez és másodlagos élőhelyeken való előfordulásához / Data on the distribution of some protected plant species and on their presence in secondary habitats
200 - 210CSIKY János: A Calla palustris egykori magyarországi előfordulásáról / On the former occurrence of Calla palustris in Hungary
211 - 228KISS Stefánia, NEMES-KÓKAI Zsuzsanna, LUKÁCS Áron, TÖRÖK-KRASZNAI Enikő & B-BÉRES Viktória: Kisléptékű habitat-variabilitás közösségformáló szerepe kiszáradó kisvízfolyásokban – bentikus kovaalgák célkeresztben / Water contraction drives stronger the formation of diatom assemblages in stream than human induced microhabitat-variability
229 - 233BAUER Norbert: Adatok a Sorbus bakonyensis elterjedéséhez és megőrzéséhez / Data to the distribution and nature conservation of Sorbus bakonyensis
234 - 235CSIKY János, ERZBERGER Peter & DEME Judit: Vulpia bromoides és Luzula multiflora a Drávamenti-síkon / Vulpia bromoides and Luzula multiflora in the Dráva Plain (S Hungary)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: