Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 Szabó István – Szabó L. Gyula: Priszter Szaniszló (1917–2011)
23 Simon Tibor: Priszter Szaniszló: tudás, szerénység, segítőkészség, fáradhatatlan munkálkodás
26 Priszter Szaniszló: A gyorsírástól a szeretetre méltó tudományig...
28 Lengyel Attila: A Chenopodium pumilio R. Br. előfordulása Budán
31 Korda Márton: Újabb adat a magyar adventívflóra ismeretéhez: az Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don 1827 Magyarországon
35 Voigt Wilfried – Somay László: Florisztikai adatok Paks környékéről
73 Takács Attila – Schmotzer András – Sulyok József: Florisztikai adatok a Sajó-Hernád-sík területéről
89 Németh Csaba: Hibrid eredetű, bennszülött Sorbus aria s. l. × Sorbus torminalis taxonok (nothosubgenus Tormaria, S. latifolia agg.) elterjedése a Bakonyban
105 Kevey Balázs: Adatok a hazai Dráva menti síkság flórájához
125 Somlyay Lajos – Bauer Norbert: Adatok a Vicia biennis L. elterjedéséhez a Pannonicum-ban
129 Csiky János – Csikyné Radnai Éva – Purger Dragica: A Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 előfordulása Magyarországon
136 Mesterházy Attila – Király Gergely: Az óriás muhar (Setaria faberi Herrmann) előfordulása Magyarországon
142 Király Gergely – Király Angéla: A hegyi zsellérke (Thesium bavarum Schrank) előfordulása Magyarországon
152 Bakó Gábor: Vegetációtérképezés nagyfelbontású valósszínes- és multispektrális légifelvételek alapján
161 Tóth István Zsolt: Botanikai adatok Tolnából, Baranyából
169 T-Krasznai Enikő – B-Béres Viktória – Buczkó Krisztina: Adatok néhány ritka alga hazai előfordulásához
176 Somlyay Lajos – Sennikov Alexander: Cotoneaster tomentosus in the North Hungarian Mountains
178 Gulyás G., Horváth O., Lisztes-Szabó Zs., Riezing N., Löki V. – Fenesi A. – Kelemen A., Kelemen A. – Lengyel A., Vojtkó A., Beránek Á., Csóka A. – Verő Gy., Kovács D. – Wirth T., Kovács D. – Cser A. – Wirth T. – Csiky J., Szűcs P., Hernádi L.: Apró közlemények / Short communications
187 Bódis Judit, Csiky János, Sramkó Gábor, Papp László, Molnár V. Attila – Somlyay Lajos – Takács Attila – Óvári Miklós – Sramkó Gábor: Szakirodalmi figyelő / Literature reviews

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: