Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 Nagy János – Szerdahelyi Tibor – Tuba Zoltán: Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. országos konferencia
5 Kevey Balázs – Szabó László Gyula: In memoriam Horváth Adolf Olivér (1907-2006)
17 Purger Dragica: Adatok a Baranyai-dombság flórájához
29 Virók Viktor – Farkas Roland: Új növényfaj a hazai edényes flórában: a Haller-kövifoszlár (Cardaminopsis halleri (L.) Hayek)
34 Beránek Ábel: Adatok a Heves-Borsodi-dombság és az Upponyi-hegyhát flórájához II.
46 Lukács Balázs András – Farkas Sándor – Pfeiffer Norbert: Adatok a Carex bohemica Schreb. ismeretéhez a Kárpát-medencében
55 Vojtkó András: Florisztikai adatok Észak-Magyarországról
62 Kovács M. Gábor: Magyarországi növények mikorrhizáltsági vizsgálatainak összefoglalása. Mit mondhatnak ezek az adatok?
74 Sramkó Gábor – Magos Gábor – Molnár Csaba – Urbán László: Adatok a Mátra és környéke edényes flórájának ismeretéhez
94 Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia: Előadások és poszterek összefoglalói
208 Molekuláris taxonómiai, filogenetikai és filogeográfiai kutatások Magyarországon. Szakmai találkozó: Előadások összefoglalói

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: