Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 Molnár V. Attila – Seregélyes Tibor: Németh Ferenc (1951–2001) emlékezete
18 Matus Gábor – Sramkó Gábor – Papp Beáta – Lőkös László: A Woodsia ilvensis (L.) R. Br. új előfordulása az Eperjes-Tokaji-hegységben
24 Szűcs Péter: Mohaflorisztikai vizsgálatok a Fertőmelléki-dombsor területén
45 Zanten, B. O. Van: Studies on the cryptogamic vegetation of loess cliffs, VIII. Dicranella howei Ren. & Card., a new addition to the Hungarian bryoflora
48 Rév Szilvia – Papp Mária – Lesku Balázs – Buday Andrea: A bátorligeti Fényi-erdő flórája
65 Papp Nóra: A farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias L.) morfológiai, szaporodásbiológiai és fitokémiai jellemzői
73 Czúcz Bálint: A budai Vár fásszárú adventív flórája
88 Király Gergely – Király Angéla: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez II.
104 Jakab Gusztáv – Sümegi Pál: A nagybárkányi Nádas-tó kialakulása a makrofosszília vizsgálatok alapján (Cserhát, Észak-Magyarország)
115 Szirmai Orsolya – Czóbel Szilárd: Védett növényfajok előfordulása a Tardonai-dombságban
121 Jakab Gusztáv – Molnár V. Attila: A Montia linearis (Dougl.) Greene Magyarországon
128 Riezing Norbert: Adatok az Által-ér-völgy flórájához
135 Farkas Sándor: A Malcolmia taraxacifolia Balbis előfordulása Magyarországon
138 Csiky János: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.
154 Pinke Gyula – Pál Róbert – Mesterházy Attila – Király Gergely – Szendrődi Viktória – Schmidt Dávid – Ughy Péter – Schmidmajer Ádám: Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez II.
186 Matus Gábor – Papp Mária: A vadrozs, Secale sylvestre Host előfordulási körülményei a Nyírségben
194 Voigt Wilfried: Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult. a Mezőföldön
197 Király Gergely – Mesterházy Attila; Aradi Eszter – Deák Balázs – Bátori Zoltán; Schmidt Dávid; Lengyel Attila; Riezing Norbert; Kohári György – Pillinger János; Illyés Zoltán – Tóth Eszter; Csiky János – Somlyay Lajos: Apró közlemények / Short communications
202 Sramkó Gábor; mva: Szakirodalmi figyelő
204 Molnár V. Attila: 10 éves a Kitaibelia. Szubjektív szerkesztői utószó a folyóirat múltjáról és jövőjéről
207 Király Gergely: Mivel foglalkozzon a magyar botanikus?

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: