Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 Bartha Dénes: Dr. Csapody István (1930–2002) élete és munkássága
7 Bartha Dénes: Dr. Csapody István szakirodalmi bibliográfiája
17 Szodfridt István: Csapody István emlékezete
19 Andrássy Péter: Csapody István a Magas-Tátrában és az Alpokban
27 Wendelberger, Gustav: Emlékezés Csapody Istvánra
28 Hübl, Erich – Zukrigl, Kurt: Emlékeink Csapody Istvánról
29 Kevey Balázs: A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése
35 Lájer Konrád: A Caricetum buekii, Caricetum cespitosae, Caricetum paniceo-nigrae, Cirsietum rivularis és Sagittario-Sparganietum emersi hazai előfordulásáról
43 Balázs, Pavol: Az Északi-középhegység Alnenion glutinoso-incanae-jának szüntaxonómiai ismeretéhez
47 Illyés Eszter: Löszgyepek csoportosítása többváltozós módszerekkel fajkészletük alapján
55 Barina Zoltán: Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához
65 Molnár V. Attila: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez VIII. Az Elatine hungarica Moesz kísérletes taxonómiai és biológiai vizsgálata
75 Csiky János: A Cuscuta approximata Babington Magyarországon (Cuscutaceae Dumort.)
81 Jakab Gusztáv: Az erdélyi hérics [Adonis × hybrida (Wolff) Sz. T. A.] természetvédelmi kezelése és szaporításának eredményei Magyarországon
89 Jakab Gusztáv – Tóth Tamás: Adatok a Dél-Tiszántúl flórájának ismeretéhez
99 Matus Gábor – Papp Mária: Adatok Hajdúsámson és Vámospércs környékének (Dél-Nyírség) flórájához
113 Mészáros András – Simon Pál: Adatok a Déli-Bakony flórájához III.
117 Kevey Balázs – Pozsonyi Kinga: A Digitalis lanata Ehrh. magyarországi elterjedése
133 Pénzesné Kónya Erika: A Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Muell. új hazai előfordulásai
139 Sramkó Gábor – Vojtkó András – Harmos Krisztián – Magos Gábor : Adatok a Mátra és környéke edényes flórájának ismeretéhez
161 Pinke Gyula – Schmidt Dávid – Schmidmajer Ádám – Király Gergely: Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez I.
185 Balogh Lajos – Horváth Gyula, Pifkó Dániel – Somlyay Lajos – Lőkös László, Molnár Csaba, Barna Zsolt, Bauer Norbert, Pintér Balázs, Szigetvári Csaba, Szalóky Ildikó – Bodonczi László: Apró közlemények / Short communications

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: