Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

103 Horváth Károly: Újvárosi Miklós (1913-1981) életútja és munkássága a hazai szántóföldi gyomnövényzet kutatásában
109 Kézdy Pál: Taxonómiai vizsgálatok a hazai molyhos tölgy alakkörön (Quercus pubescens s. l.) mikromorfológiai bélyegek segítségével
119 Szigetvári Csaba: Az invazív késeiperje, Cleistogenes serotina (L.) Keng. szerepe nyílt homokgyepek társulásszerveződésében
141 Fodor Lívia – Pál-Fám Ferenc – Rimóczi Imre: Szigetközi keményfa-ligetek mikológiai jellemzése
147 Kevey Balázs – Király Gergely: A Scrophularia scopolii Hoppe magyarországi elterjedése
157 Bodonczi László: Újabb adatok Vas megye flórájához
163 Riezing Norbert: Adatok a Dunántúl északi részének flórájához
169 Molnár Csaba: Új adatok a Mátra déli és keleti részének növényvilágából II.
183 Mészáros András – Simon Pál: Adatok a Déli-Bakony flórájához II.
187 Lájer Konrád: Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a somogyi Dráva-völgy rétjein
207 Nagy József: Adatok a Börzsöny-hegység flórájához V.
209 Badarau, Alexandru – Dezsi, Stefan – Coldea, Gheorghe – Groza, Gheorghe: Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst a presumable Weichselian relic species, in the Flora of the Transylvanian Basin
215 Bauer Norbert – Mészáros András – Galambos István: A Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. élőhelyválasztásának vizsgálata
225 Pál Róbert: Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás területéről
231 Pfeiffer Norbert – Molnár V. Attila: A csonka orbáncfű (Hypericum mutilum L.) előfordulása Magyarországon
237 Somlyay Lajos – Pifkó Dániel: A Lathyrus pallescens (Bieb) C. Koch Magyarországon, és más adatok a Budai-hegység flórájának ismeretéhez
247 Balogh Márton – Bratek Zoltán – Illyés Zoltán – Zöld-Balogh Ágnes: A Liparis loeselii (L.) Rich. tömeges előfordulása a Velencei-tavon
249 Pinke Gyula: A sáfrányos imola (Centaurea solstitialis L.) a Mosoni-síkon
257 Cservenka Judit – Bauer Norbert: Egy bakonyi Primula hibrid populáció természetvédelmi szempontú vizsgálata
267 Vojtkó András: Jakucs Pál szerepe az Északi-középhegység flóra- és vegetációkutatásában
273 Margóczi Katalin, mva: Szakirodalmi figyelő / Literature reviews
279 Vackova D. – Balogh M. – Bratek Z. – Takács A. A. – Vlčko J. – Zöld-Balogh Á., Mesterházy A. – Kulcsár L., Vojtkó A., Purger D., Malatinszky Á., Geng I. – Molnár Cs., Raksányi Zs., Balogh L. – Botta-Dukát Z. – Dancza I. – Kósa G.: Apró közlemények / Short communications

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: