Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

219 Jakucs Pál: (1928-2000)
221 Simon Tibor: Pali, az ifjú botanikus
225 Pócs Tamás: Hej, azok a növénytári évek... Rendhagyó visszaemlékezés a pályakezdő Jakucs Pálra
229 Fekete Gábor: Jakucs Pál, a vegetációtudomány kiemelkedő alakja
233 Marosi Sándor: Jakucs Pál életművének földrajzi vonatkozásai
237 Molnár V. Attila: Jakucs Pál szakirodalmi munkásságának bibliográfiája
245 Priszter Szaniszló: Kitaibel magyarországi kutatóútjai (1792-1817), útinaplói és levelezése
251 Somlyay Lajos: A rozsnok (Bromus L.) nemzetség kutatásának története és jelenlegi állása Magyarországon
259 Badarau, Alexandru – Dezsi, Stefan – Pendea, Florin – Dura, Nicolae: Centaurea ruthenica Lam. (Asteraceae) in the forest-steppe of the Transylvanian Basin
267 Hrivnák, Richard – Ota'helová, Helena – Valachovic, Milan - Cvachová, Alzbeta: Az Ipolynak és árterületének vízi, mocsári és lápi növénytársulásai a 96-116 folyamkilométer között
281 Csiky János – Kóbor István: Újabb adatok a Nógrád-Gömöri bazaltvidék (Karancs, Medves, Cerová Vrchovina) flórájához
291 Balogh Márton: Az úszóláp-szukcesszió kérdései II. Az úszólápok növényzetének szukcessziója
299 Kevey Balázs: Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben
323 Szabó István: A délnyugat-magyarországi fehér virágú nárciszok
329 Balogh Lajos – Simon Tibor – Szabó Mária – Vidéki Róbert: Új adventív növény a hazai flórában: a sárga bohócvirág (Mimulus guttatus Fischer ex DC., Scrophulariaceae)
347 Molnár Csaba: Új adatok a Mátra déli és keleti részének növényvilágából I.
363 Matus Gábor – Papp Mária: Újabb adatok a bagaméri Daruhegyek (Dél-Nyírség) flórájához
371 Riezing Norbert: Ophrys apifera Huds. és Apium repens (Jacq.) Lagasca előfordulása a Vértesben
377 Sonnevend Imre: Tatárjuharos-lösztölgyes maradványok a Nyugat-Mezőföldön (előzetes közlemény)
381 Pinke Gyula – Pál Róbert: Adatok a Kisalföld gyomflórájának ismeretéhez
401 Somlyay Lajos: Válasz dr. Borhidi Attila akadémikus lektori értékelésére
403 Hődör István, Bőhm Éva Irén, Molnár Csaba, Balogh Lajos, Barina Zoltán – Pifkó Dániel, Bartha Csaba, Sramkó Gábor, Sramkó Gábor – Molnár V. Attila, Békefi Andrásné – Békefi András: Apró közlemények / Short communications
409 Tóthmérész Béla: Szakirodalmi figyelő / Literature reviews

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: