Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 Andrássy Péter: Emlékezés Gombocz Endrére (1882-1945)
25 Priszter Szaniszló: Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban
37 Kevey Balázs: A Carex strigosa Huds. elterjedése Magyarországon
45 Böszörményi Anikó – Bagi István: Xanthium italicum Mor. dominálta vegetációfolt fejlődésdinamikájának vizsgálata a Tisza hullámterén
51 Bőhm Éva Irén: Florisztikai vizsgálatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park dél-délkeleti peremén. Baráth Zoltán emlékének
73 Harmos Krisztián – Sramkó Gábor – Stadler Árpád: Adatok a Cserhát edényes flórájához
87 Kulcsár László: Florisztikai adatok Sárvár környékéről
93 Brückner Dénes J. – Szabó László Gy.: Az allelopátia modern értelmezése. (Szemle)
107 Pinke Gyula – Pál Róbert: A kék búzavirág (Centaurea cyanus L.) elterjedése a Kisalföld szántóföldjein
113 Mészáros András – Simon Pál: Adatok a Déli-Bakony flórájához I.
121 Nagy József – Zentai Kinga: A Délnyugati-Börzsöny Spiraea-cserjéseinek florisztikai és cönológiai vizsgálata
133 Barina Zoltán: Néhány növényfaj elterjedése a Gerecse-hegységben és környékén
149 Penksza Károly – Malatinszky Ákos: Adatok a Putnoki-dombság edényes flórájához
157 Barina Zoltán: Felhagyott homokbányák florisztikai vizsgálata II.
167 - 167Farkas Sándor – Molnár V. Attila: Adatok a hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez VI. A Cyperus glaber L. második magyarországi lelőhelye
169 - 198Molnár V. Attila – Gulyás Gergely: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez VII. Az iszapnövényzet fajainak térképezése az Alföldön 2000-ben
199 - 198Szabó László Gyula: Emlékek Boros Ádámról
207 - 198Jakab Gusztáv, Bauer Norbert, Kun András: Szakirodalmi figyelő / Literature reviews
211 - 198Bőhm Éva Irén, Kulcsár László, Voigt Wilfried, Balogh Lajos – Bodonczi László, Vasuta Gábor: Apró közlemények / Short communications

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: