Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 Benedek Miklós – Buda Enikő: Károlyi Árpád (1907–1972) emlékezete
9 Balogh Márton: Az úszóláp-szukcesszió kérdései I.
17 Jakab Gusztáv – Magyari Enikő: Új távlatok a magyar lápkutatásban: Szukcessziókutatás paleobryológiai és pollenanalitikai módszerekkel
37 Molnár V. Attila – Pfeiffer Norbert: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez III. Montia fontana subsp. minor (Gmelin 1805) Schübl. et Mart. 1834
47 Somlyay Lajos: Adatok a Dunazug-hegység, a Tornai-karszt és környéke flórájához
53 Szmorad Ferenc: Adatok az Aggteleki-karszt és a Galyaság flórájához II.
61 Bánkuti Károly: Luzula forsteri (Sm.) DC. a Mátrában, adatok a Cserhát flórájához
63 Harmos Krisztián – Sramkó Gábor: Adatok a Mátra edényes flórájához I.
79 Balogh Lajos: Japánkeserűfű-állományok társulástani vizsgálatának egy módszere és tapasztalatai
83 Bartha Dénes – Molnár V. Attila – Pfeiffer Norbert: Új adventív növény [Monochoria korsakowii Regel et Maack (Pontederiaceae)] Magyarországon
87 Voigt Wilfried: Az Apium repens (Jacq.) Lagasca új előfordulása Pakson
93 Dancza István – Király Gergely: Senecio inaequidens DC. előfordulása Magyarországon
111 Ódor Péter: Új faj a hazai mohaflórában: az Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) Schust.
115 Ódor Péter: A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése
125 Pénzesné Kónya Erika – Orbán Sándor: A Bükk-hegység radiolarit alapkőzetű területeinek mohaflórája II.
131 Kevey Balázs – Tóth Imre: Adatok a hazai Alsó-Duna-ártér flórájához
145 Steták Dóra: Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége flórájához
177 Bölöni János – Kertész Éva – Király Gergely – Virók Viktor: A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei
189 Novák Tibor – Matus Gábor: Lepidium crassifolium W. et K. a Hortobágyon
195 Csiky János: Újabb adatok a Karancs, a Medves és a Cerová Vrchovina flórájához
201 Nagy József: Gyomflorisztikai adatok a Börzsöny-hegységből
205 Nagy József – Szmorad Ferenc: Adatok a Börzsöny-hegység flórájához IV.
209 Kun András – Ittzés Péter – Facsar Géza – Höhn Mária: Sziklagyepek és lejtősztyeppek a Középdunai Flóraválasztó környékén II. Mészkő- és dolomitvegetáció a Cserhát-hegységben
217 Vlčko, Jaroslav – Hrivnák, Richard – Balázs Pavol: New taxa in genus Dactylorhiza Neck. ex Nevski and new localities in family Orchidaceae to Hungary
221 Horánszky András: Válasz Borhidi Attila és Fekete Gábor akadémikusok kritikáira.
227 Molnár V. Attila – Pfeiffer Norbert, Penksza Károly, Molnár Attila, Matus Gábor – Novák Tibor – Török Péter: Apró közlemények / Short communications
231 Kovács J. Attila, Szmorad Ferenc, Lendvai Gábor, Papp Mária – Matus Gábor – Nagy Miklós: Szakirodalmi figyelő / Literature reviews

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: