Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

5 Nagy Miklós – Matus Gábor – Vojtkó András – Szabó Ödön – Molnár Attila: Emlékezés Dr. Less Nándorra (1963-1993)
13 Less Nándor: A Délkeleti-Bükk növényföldrajzi jellemzése
19 Less Nándor: A Mély-völgy (Bükk-hegység) vegetációtérképe
23 Less Nándor: A Délkeleti-Bükk lejtősztyepprétjei
37 Less Nándor: A Cirsio pannonici-Quercetum Less leírásának érvényessé tétele
41 Less Nándor: Az Epipacto atrorubentis-Fagetum Less leírásának érvényessé tétele
45 Aktuális Flóra- és Vegetációkutatások Magyarországon c. konferencia: Előadások és poszterek összefoglalói
105 Pinke Gyula: Adatok a Mosoni-sík és a Szigetköz gyomflórájának ismeretéhez
109 Bőhm Éva Irén: A Pyeus magyarica Terpó és a Pyrus × karpatiana Terpó elkülönítő bélyegei a Pyrus pyraster Burgsd.-től
113 Király Gergely – Király Angéla: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez
121 Király Gergely – Király Angéla: A hazai flóra két alig ismert növénye: A Chaerophyllum hirsutum L. és a Glyceria declinata Bréb.
127 Nagy József: Adatok a Börzsöny-hegység flórájához II.
129 Csiky János – Judik Béla: Az Orchis simia Lam. előfordulása az Északi-középhegységben
131 Csiky János: Adatok a Karancs-hegység növényvilágához
137 Jakab Gusztáv: A Nyírség mohaflórája II.
150 -: Szakirodalmi figyelő / Literature reviews
154 -: Apró közlemények / Short communications
155 Vidéki Róbert: A Borbásia című folyóirat bibliográfiája

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: