Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tables of contents (download full articles)

143 Jakucs Pál: Prof. Dr. Zólyomi Bálint (1908-1997)
147 Reszler Gábor: Hagymaburok (Liparis loeselii (L.) Rich.) a Soroksári Dunán
148 Jakab Gusztáv: A Nyírség mohaflórája I.
159 Jakab Gusztáv: Egy újabb glaciális reliktum a keleméri Kismohosról
160 Rózsa Péter – Nagy Miklós: Richard Pococke, XVIII. századi angol utazó magyarországi florisztikai adatai
164 Molnár Attila – Vidéki Róbert – Sulyok József: Adatok a lápi békabuzogány (Sparganium minimum Wallroth 1840) ismeretéhez
169 -: Javítások és pótlások Tallós Pál: A pápakovácsi láprét növénytársulásai és fásítása c. cikkéhez
170 -: Az "Aktuális flóra és vegetációkutatások Magyarországon" c. konferencia előadásai és poszterei

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: