Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tables of contents (download full articles)

3 Molnár Attila – Vidéki Róbert: Bevezető
7 Csapody István – Szodfridt István: Tallós Pál (1931-1968). Emlékképek egy fiatalon elhunyt botanikusról
11 Tallós Pál: bibliográfia
13 Bölöni János – Király Gergely – Szmorad Ferenc – Tímár Gábor: Új adatok az Északi-Bakony flórájának ismeretéhez
20 Bölöni János – Király Gergely: A bajuszvirág (Epipogium aphyllum [F. W. Schmidt] Sw.) két új előfordulása a Bakonyban
22 Szmorad Ferenc: A Szentgáli Tiszafás vegetációtérképe
27 Nagy József: Adatok a Börzsöny-hegység flórájához
33 Penksza Károly – Salamon Gábor: Adatok a Cserehát, Bódva-völgy és a Rakacai-völgymedence flórájához I.
38 Pelles Gábor: Karcsú nőszőfű (Epipactis gracilis B. & H. Baumann) a Sátor-hegységben
38 Takács Gábor: Zöldes sarkvirág (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.) a Csepel-szigeten
39 Frank Norbert: Védett növények a soproni Dudlesz-erdőben
41 Kalapos Tibor – Szerényi Júlia: A Magyarországról kipusztultnak vélt deres szádorgó (Orobanche caesia Rchb.) előfordulása az érdi Sánc-hegyen
44 Hulják Péter: Néhány újabb adat a Zempléni-hegység dendroflórájának ismeretéhez
46 Jakab Gusztáv: Egy újabb ősláp a Nyírségben: A piricsei Júlia-liget botanikai értékei II. (Mohák-Bryophyta)
51 Mészáros András: Adatok Várpalota környékének flórájához
56 Csiky János: A Botrychium virginianum (L.) Sw. fitocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben
69 Bartha Csaba: Florisztikai adatok a Hangony-völgyből
71 Schmotzer András: Florisztikai adatok a Déli- és az Északi-Bükkből
75 Vojtkó András : Adatok a Bükk hegység orchidea-flórájához
78 Csiky János: Adatok a Medves környéki bazaltvidék növényvilágáról
84 Molnár Attila: A magvak csírázását segítő módszerről
84 Molnár Attila: Az öldöklő aszat (Cirsium furiens GRIS. ET SCH.) új termőhelye Debrecen mellett
87 Matus Gábor: Érdekesebb florisztikai adatok egy nyírségi ruderális élőhelyről
89 Kevey Balázs: A Doronicum orientale HOFFM. elterjedése Magyarországon
98 Keszei Balázs: Adatok a fehér sáfrány (Crocus albiflorus KIT. EX SCHULT.) előfordulásának ismeretéhez a Kőszegi-hegységben
103 Lájer Konrád: Vázlatok a Carex hartmanii Cajander magyarországi elterjedésérõl, cönológiai viszonyairól
123 Waldstein Franz Adam ––– Kitaibel Pál (fordította: Hortobágyi T. Cirill – Jakabné Csizmazia Eszter: A Colchicum arenarium W. et K. és a Viola ambigua W. et K. leírása a Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae” (Bécs, 1802-1812) című műből
129 Hortobágyi T.Cirill: Kitaibel Pál fõ műve –- az “Icones” -– általános bemutatása és annak teljes revideált, betűrendes fajlistája
140 Andrássy Péter: A Kitaibel Pálról szóló forrásmunkák bibliográfiája (1993-1996)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: