Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

169 - 184SCHMIDT Dávid: Szívvel és alázattal. 140 éve született Dr. Polgár Sándor (1876–1944) / Dr. Sándor Polgár was born 140 years ago (DOI: 10.17542/kit.21.169)
185 - 187MENZL Anna: Nagyapám, dr. Polgár Sándor / Dr. Sándor Polgár, my grandfather (DOI: 10.17542/kit.21.185)
188 - 197SCHMIDT Dávid: Polgár Sándor és az adventívflóra kutatása. Egzotikus flóraszigetek Győrben a 20. század első felében / Sándor Polgár and the research of the adventive flora of Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.188)
198 - 206NAGY Zoltán, MAJLÁTH Imre, MOLNÁR Marcell & ERZBERGER Peter: A martonvásári kastélypark mohaflórája / Bryofloristical study in the Brunszvik manor park in Martonvásár, Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.198)
207 - 212NÓTÁRI Krisztina, JAKAB Gusztáv & PIFKÓ Dániel: Az egyvirágú here (Trifolium ornithopodioides (L.) Sm.) „újrafelfedezése” a Hortobágyon / The ‘rediscovery’ of the Birdsfoot Fenugreek (Trifolium ornithopodioides (L.) SM.) in the Hortobágy, Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.207)
213 - 220BARTÓK Attila, CSERGŐ Anna-Mária, BALÁZS Ödön, HURDU Bogdan-Iuliu & JAKAB Gusztáv: A Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. újrafelfedezése areája északi határán (Keleti Kárpátok, Románia) / Rediscovery of Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. at its northern distribution limit (Eastern Carpathians, Romania) (DOI: 10.17542/kit.21.213)
221 - 226MOLNÁR Csaba & JUHÁSZ Melinda: Az alacsony libatop (Chenopodium pumilio R.Br.) Zuglóban és új adatok Északkelet-Magyarország idegenhonos fajainak elterjedéséhez / The clammy goosefoot (Chenopodium pumilio R.BR.) in Zugló (Budapest) and new data on the distribution of invasive species in NE Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.221)
227 - 252MOLNÁR Csaba, LENGYEL Attila, MOLNÁR V. Attila, NAGY Timea, CSÁBI Miklós, SÜVEGES Kristóf, LENGYEL-VASKOR Dóra, TÓTH György & TAKÁCS Attila: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae II. (DOI: 10.17542/kit.21.227)
253 - 256GULYÁS Gergely, MAGOS Gábor, MOLNÁR Attila & HORVÁTH Dénes: Aphanes arvensis L. a Crisicumban és más adatok Magyarország flórájának ismeretéhez / Aphanes arvensis L. in the Crisicum (E Hungary) and further data on the flora of Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.253)
257 - 260MOLNÁR Csaba, CSÁBI Miklós, TÓTH György, V. VARGA Zoltán, CSECSERITS Anikó, RÉDEI Tamás: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.21.257)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: