Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tables of contents (download full articles)

3 - 25MOLNÁR V. Attila, CSÁNYI Béla, VIDÉKI Róbert, BAUER Norbert, DOLÁNSZKY Ferenc, PAPP Viktor Gábor, NÓTÁRI Krisztina, BUCZKÓ Krisztina, GULYÁS Pál & VIRÓK Viktor: Felföldy Lajos (1920–2016) / Lajos Felföldy: a prominent Hungarian botanist and hydrobiologist (DOI: 10.17542/kit.22.3)
26 - 34SOMLYAY Lajos: Emlékezés Felföldy Lajosra (DOI: 10.17542/kit.22.26)
35 - 46CSÁNYI Béla: Felföldy Lajos és a vízminőség-védelemben vele töltött néhány év (DOI: 10.17542/kit.22.35)
47 - 54FELFÖLDY Lajos: A herbáriumról (gondolatok és jótanácsok) (DOI: 10.17542/kit.22.47)
55 - 59NÓTÁRI Krisztina, NAGY Timea, LÖKI Viktor, LJUBKA Tibor, MOLNÁR V. Attila & TAKÁCS Attila: Az ELTE Füvészkert herbáriuma (BPU) / The herbarium of the Botanical Garden of Eötvös Loránd University (BPU) (DOI: 10.17542/kit.22.55)
60 - 63SÜVEGES Kristóf, MOLNÁR V. Attila & KOSCSÓ János: A csermelyciprus (Myricaria germanica) új hazai előfordulása / New occurrence of Myricaria germanica in a Hungarian gravel pit (DOI: 10.17542/kit.22.60)
64 - 70MESTERHÁZY Attila: Egyéves füzények (Lythrum) Magyarországon: a Hyssopifolia alnemzetség hazai adatainak revíziója / Annual Lythrum species in Hungary: revision of the subgenus Hyssopifolia (DOI: 10.17542/kit.22.64)
71 - 76NAGY János György, ZSINKA Bernadett, VEREBÉLYI Viktória, ZORKÓCZY Orsolya Krisztina & TYLER Teadora: A Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. Magyarországon / Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.22.71)
77 - 83MESTERHÁZY Attila, VIDÉKI Róbert, LUKÁCS Balázs András, MÉSZÁROS András & MOLNÁR V. Attila: Adatok a színes békaszőlő (Potamogeton coloratus) hazai előfordulásához / Recent Hungarian distribution of Potamogeton coloratus (DOI: 10.17542/kit.22.77)
84 - 94BÓDIS Judit: Az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) magyarországi állományai és lelőhelyeik tájhasználatának története / Hungarian localities of Himantoglossum adriaticum and its land-use history (DOI: 10.17542/kit.22.84)
95 - 103ILLYÉS Zoltán, ZALAI Béla & ÓVÁRI Miklós: Zalaegerszeg-Botfa ritka növényei és védett gombái / Rare vascular plants and fungi of Zalaegerszeg-Botfa (W Hungary) (DOI: 10.17542/kit.22.95)
104 - 113ARADI Eszter, ERDŐS László, CSEH Viktória, TÖLGYESI Csaba & BÁTORI Zoltán: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II. / Data to the flora and vegetation of Hungary II. (DOI: 10.17542/kit.22.104)
114 - 121NAGY Timea: Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről II. (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy) / Some floristic data from surroundings of Kötcse II. (West Outer Somogy, South Transdanubia, Hungary) (DOI: 10.17542/kit.22.114)
122 - 146MOLNÁR Csaba, HASZONITS Győző, MALATINSZKY Ákos, KOVÁCS Gergely Károly, KOVÁCS Gábor, NAGY Timea, MOLNÁR V. Attila & TAKÁCS Attila: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához III. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae III. (DOI: 10.17542/kit.22.122)
147 - 178KEVEY Balázs & BŐHM Éva Irén: A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008) / Dry oak woods on the Szentendre Island (DOI: 10.17542/kit.22.147)
179 - 220KEVEY Balázs, PAPP László & LENDVAI Gábor: A Nyírség tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963) / Oak-ash-elm forests in the Nyírség (DOI: 10.17542/kit.22.179)
221 - 224HORVÁTH Dénes, HŐDÖR István, GULYÁS Gergely, MAGOS Gábor, HORVÁTH Zoltán, KOZMA-BOGNÁR Tamás, BALOGH Gábor, SALLAINÉ KAPOCSI Judit, BOTA Viktória, HEILIG Dávid, BODORIK Janka, TOLDI Miklós: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.22.221)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: