Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 1. (2018) p.15-24.

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Reichenb.) Soó Románia flórájában / Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó: an unexpected record in the Romanian flora (DOI: 10.17542/kit.23.15)
BARTÓK Attila, BRĂDEANU Alin, DULUGEAC Remus, BOBOCEA Mihai-Mircea & ŞESAN Tatiana Eugenia
Cikk letöltése: [pdf] (8712 Kb)

Kivonat:

Abstract – Dactylorhiza Necker ex Nevski is a complex genus. The taxonomy of these dactylorchids is widely considered to be complicated due to relatively high morphological variability within species and high frequency of hybridization between species. During a floristic survey of the Valea Morii (Morii Valley, Malomvölgy) Nature Reserve in June 2017, a population of Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex. Rchb.) Soó, a species with uncertain presence in the Romanian flora was found. In the Morii Valley, this narrow-leaved marsh-orchid was encountered in fen-patches, in phytocoenoses of the plant association Orchido-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957. Due to the cool and wet microclimate of the Morii Valley, many glacial relicts and other plant rarities (e.g. Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., Swertia perennis (L.), Liparis loeselii (L.) Rich., Ophioglossum vulgatum L. Schoenus nigricans L.) had been able to survive on strongly humid places on calcareous soils. This study reports the first occurrence of D. traunsteineri in Romania confirming the presence of a highly debated taxon. We also discuss the morphological features, habitat preference and conservation status of this new species in the Romanian Flora.

Keywords: conservation, distribution, endangered species, marsh orchid, Orchidaceae

Összefoglalás – A Dactylorhiza Necker ex Nevski bonyolult taxonómiájú génusz, fajaik formagazdagsága, a különböző alakok közötti átmenetek sokasága, valamint a fajok között fellépő gyakori hibridizáció miatt rendszerezésük problematikus. A Valea Morii (Malom-völgy) Természetvédelmi Terület (Kolozs megye, ÉNy Románia) florisztikai kutatása során, 2017 júniusában a Románia flórájára tekintve eddig bizonytalan előfordulású ujjaskosbor, a Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex. Rchb.) Soó populációja került elő. A vizsgált helyen a D. traunsteineri üde láprétfoltokban, az Orchido-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957 társulásban fordul elő. A terület igen hűvös és nedves mikroklimájának köszönhetően jégkori reliktumfajok és egyéb növényritkaságok (például: Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., Swertia perennis L., Liparis loeselii (L.) Rich., Ophioglossum vulgatum L., Schoenus nigricans L.) voltak képesek fennmaradni a láprétfoltok gyengén bázikus kémhatású, tápanyagban és mészben gazdag talajain. A dolgozat bizonyítja a Traunsteiner ujjaskosbor jelenlétét Románia flórájában, ami a korábbi, ehhez a témához kötődő tudományos viták sorozatát zárja le, továbbá bemutatja a faj morfológiai jellemzőit, határozóbélyegeit, élőhelyét és veszélyeztetettségi státuszát.

Kulcsszavak: elterjedés, Orchidaceae, természetvédelem, ujjaskosbor, veszélyeztetett növényfaj