Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 1. (2018) p.65-76.

Mesterséges felszínformák botanikai összehasonlítása a Nagykunság és a Nagy-Sárrét vidékén / Botanical comparison of man-made landforms in the Nagykunság and Nagy-Sárrét regions (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.65)
KIS Szabolcs
Cikk letöltése: [pdf] (416 Kb)

Kivonat:

Abstract – Loess grasslands are among the most important vegetation types of the Great Hungarian Plain. This paper compares the composition of vegetation situated on three types of man-made landforms (burial mounds, Devil’s dykes and river dikes) which were built in different historical times. I studied the similarities and differences in their vegetation, focusing on the rare species and plant associations. I studied six burial mounds, two Devil’s dykes and four river dikes. All of the studied landforms were covered by loess steppes, loess cliffs or Artemisia salt steppes. Devil’s dykes had the most valuable vegetation and they preserve a very diverse flora in the landscape.

Keywords: burial mounds, Devil’s dykes, loess grassland, river dikes

Összefoglalás – Az Alföld flórájának kutatásában kiemelt szerepet kap a lösznövényzet megmaradt állományainak tanulmányozása. Munkám során azon mesterséges felszínformák növényzetét vizsgáltam, melyeken az antropogén hatások ellenére fennmaradhattak, vagy amelyekre betelepülhettek a hajdani löszvegetáció képviselői. A vizsgálatok során arra kerestem a választ, hogy milyen hasonlóságok, illetve különbségek figyelhetőek meg ezen építmények növényzete között, mivel azok különböző korokban épültek. Minden építményt löszgyep (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae) vagy löszfalnövényzet (Agropyro cristati-Kochietum prostratae), esetleg ezek mozaikja borította. Megfigyelhetőek voltak továbbá a környező területekről feltelepülő ürmös szikespuszták (Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae) fajai is. A vizsgált összehasonlítási szempontok (szociális magatartás típusok, Shannon diverzitás, DCA ordináció, cönoszisztematikai rendszer) alapján megállapítható, hogy a Nagykunság és a Nagy-Sárrét vidékén a mesterséges felszíniformák közül az ókori sáncok őrizték meg leginkább a löszgyepek jellegzetességeit. 

Kulcsszavak: gát, kunhalom, löszgyep, ókori sánc