Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.151-154.

A Spiraea media Fr. Schm. Balaton-felvidéki előfordulásáról / About the occurrence of Spiraea media Fr. Schm. on the Balaton Uplands (DOI: 10.17542/kit.23.151)
VARGA Szabolcs, SINIGLA Mónika & BAUER Norbert
Cikk letöltése: [pdf] (217 Kb)

Kivonat:

Abstract – The presence of Spiraea media on the Balaton Uplands has high plant geographical importance, but the found location has not been known before its recent rediscovery. The Spiraea media was discovered on the Kopasz Hill (Felsőörs) growing in a closed Quercus cerris oak forest (~Fraxino orni-Quercetum cerridis); which is a rather atypical habitat of the species. The appearance of blooming specimens and the rediscovery of the species is probably due to the cut of the neighbouring forest, which has resulted extra irradiation in the area. The 19th century military maps of the landscape show that the former vegetation of the area was characterised by the mosaics of rocky grassland–scrub–forest or rocky scrub rich patches being suitable for the species.

Keywords: flora, Fraxino orni-Quercetum cerridis, plant geography, relict, rocky scrubs

Összefoglalás – A Spiraea media Balaton-felvidéki előfordulása növényföldrajzi szempontból nagy jelentőségű adat, de a populáció pontos helye, mérete és élőhelye a közelmúltig ismeretlen volt. A fel­sőörsi Kopasz-hegyen a közelmúltban megtalált Spiraea media populáció atipikus élőhelyen, egy vi­szonylag zárt cseres-tölgyes erdőben (~Fraxino orni-Quercetum cerridis) található. Egyedeinek virágzá­sa – és a faj megtalálása – feltehetően a szomszédos erdőrészlet letermelése következtében kialakult fénytöbbletnek köszönhető. A 19. századi katonai térképek alapján feltételezhető, hogy a terület koráb­bi vegetációjában jelen lehettek a faj számára kedvezőbb, fényben gazdag sziklás gyep-cserjés-erdő mozaikok, akár sziklai cserjések is.

Kulcsszavak: cseres-tölgyes, flóra, növényföldrajz, reliktum, sziklai cserjés