Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.238-261.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VIII. (DOI: 10.17542/kit.23.238)
CSIKY János, BARÁTH Kornél, CSIKYNÉ RADNAI Éva, DEME Judit, WIRTH Tamás, ZURDO J. Alberto & KOVÁCS Dániel
Cikk letöltése: [pdf] (792 Kb)

Kivonat:

Astract – The current paper is the 8th in the series aiming to contribute with new distribution data to the maps published quite recently in Atlas Florae Hungariae. Distribution data of 539 plant taxa from 157 flora mapping units is presented in this study, most of them are located in the western half of the country. As a result of systematic surveys, more than 190 new species were found in a single flora mapping quadrat. In another survey along some asphalted roadsides Puccinellia distans was found as a new species for 68 flora mapping grid units. All these indicate the necessity of further systematic research and publication of floristic results in papers like the “Contributions…” series. Most of the enumerated taxa are frequent, treated usually as weeds, but some of them are sparse and scattered or rare in Hungary (e.g. Nigella arvensis, Vaccaria hispanica, Rumex pulcher, Urtica urens), and in some cases they are legally protected plants in Hungary (e.g. Asplenium adiantum-nigrum, Dryopteris affinis, Gymnocarpium dryopteris and Huperzia selago). We also listed some casual alien plants and naturalized species that were not mentioned in the last neophyte list of Hungary (e.g. Acer cissifolium, Cyperus alternifolius, Gaillardia aristata, Galanthus elwesii). In the Outlook we pointed out the insufficient survey of some synanthropic (urban) habitat types in Hungary, like verges, gardens and flowerbeds that can be the hotbed of established species or can serve as stepping stones for potential invaders.

Keywords: alien species, flora mapping, Hungary, urban flora, verges

Összefoglalás – Jelen közleményünk annak a sorozatnak a nyolcadik része, melynek célja a Magyaror­szág edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése, főként aktuális előfordulási adatokkal. A dolgozat 157 kvadrátban 539 edényes taxon elterjedési adatait pontosítja. Az érintett kvadrátok többsége a Dunántúlon található. Egy kvadrát a szisztematikus felméréseknek köszönhetően 190-nél is több fajjal egészült ki. Néhány aszfaltút célirányos átvizsgálásának köszönhetően a Puccinellia distans 68 kvadrátból került elő új fajként. Mindkét adat arra utal, hogy a hiányok miatt az adatpótló közleményekre továbbra is nagy szükség van. A felsorolt taxonok döntő része gyakori, sok­szor gyom jellegű elem, néhányuk azonban hazánkban szórványos vagy ritka (pl. Nigella arvensis, Vaccaria hispanica, Rumex pulcher, Urtica urens), olykor védett növény (pl. Asplenium adiantum-nigrum, Dryopteris affinis, Gymnocarpium dryopteris, Huperzia selago). Néhány, olyan alkalmi kivaduló és meg­honosodóban lévő növényt is megemlítünk, amelyek nem szerepelnek a legutóbbi magyarországi új­jövevény növények listájában (pl. Acer cissifolium, Cyperus alternifolius, Gaillardia aristata, Galanthus elwesii). A kitekintésben felhívjuk a figyelmet néhány olyan magyarországi szinantróp élőhely flórafel­tártságának hiányára (pl. útszegélyek, kertek, virágágyások), melyek igen komoly szerepet játszhatnak a meghonosodó, majd özönfajjá váló gyomok terjedésében.

Kulcsszavak: flóratérképezés, idegenhonos, Magyarország, útszegély, városi flóra