Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 24 – no. 1. (2019) p.94-105.

A közép-tiszavidéki halmok flórakutatásának új eredményei / Contributions to the flora of kurgans in the Middle Tisza region (DOI: 10.17542/kit.24.94)
DEÁK Balázs, TÖRÖK Péter, TÓTHMÉRÉSZ Béla, RADÓCZ Szilvia, LUKÁCS Katalin & VALKÓ Orsolya
Cikk letöltése: [pdf] (322 Kb)

Kivonat:

Abstract – Kurgans are ancient burial mounds built by nomadic steppic cultures. Embedded in the heavily transformed landscapes of the Carpathian Basin they often serve as last refuges for rare and endangered plant species. In our paper we publish floristic data collected on 82 kurgans located in the area of the Hortobágy National Park Directorate. Our dataset covers 64 CEU quarter quadrates, and the territory of 45 settlements. We provide data on 39 taxa that are either protected (e.g. Anchusa barrelieri, Centaurea solstitialis, Ranunculus illyricus and Phlomis tuberosa) or regionally rare (e.g. Aegilops cylindrica, Astragalus austriacus, Glaucium corniculatum and Trifolium diffusum). Our records demonstrate that kurgans have a vital role in maintaining the populations of rare and endangered grassland species even in transformed landscapes.

Keywords: floristic research, dry grassland, habitat island, kurgan, loess grassland, nature conservation

Összefoglalás – Az ősi temetkezési halmokon fennmaradt szárazgyepi élőhelyszigetek számos esetben szolgálnak menedékül ritka és veszélyeztetett gyepi fajok számára. Cikkünkben 82, a Hortobágyi Nem­zeti Park Igazgatóság működési területén található halomról közlünk előfordulási adatokat. Az adatok 64 flóratérképezési kvadrátból, 45 település közigazgatási határából származnak. Összesen 39 olyan taxon előfordulási adatait ismertetjük, amelyek védettek (pl. Anchusa barrelieri, Centaurea solstitialis, Ranunculus illyricus és Phlomis tuberosa), vagy nem védettek, de a régióból kevés előfordulási adattal rendelkeznek (pl. Aegilops cylindrica, Astragalus austriacus, Glaucium corniculatum és Trifolium dif­fusum). Eredményeink rámutatnak, hogy a halmoknak fontos szerepe van a régió gyepi biodiverzitásá­nak fenntartásában.

Kulcsszavak: biodiverzitás, élőhely-sziget, florisztikai kutatás, kunhalom, kurgán, löszgyep, szárazgyep, természetvédelem