Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 24 – no. 2. (2019) p.153-164.

Magyarországon előforduló idegenhonos tóalma (Ludwigia) fajok taxonómiai revíziója / Taxonomic revision of alien Ludwigia species in Hungary (DOI: 10.17542/kit.24.153)
MESTERHÁZY Attila, RIEZING Norbert & VIDÉKI Róbert
Cikk letöltése: [pdf] (927 Kb)

Kivonat:

Abstract – Some tropical Ludwigia species have been planted as ornamentals in Hungarian thermal springs since the 1920s. Although they have become naturalised or even invasive in a few places, their specific identity remained generally uncertain. Our herbarium and field studies revealed that three species of alien water-primroses occur in Hungary. The most frequently planted one is Ludwigia repens, which is, however, a sporadic species in its native distribution area. We have found this species in several parts of the country. Although a few escaped and self-sustaining populations were also observed, this species has appeared to be non-invasive so far. Ludwigia grandiflora appeared in Hungary at the beginning of the 2000s. At the moment it is known from three localities, though spreading rapidly, becoming already invasive in its locality at Tata city. A similar species, L. peploides has recently been reported from two localities, where it forms small stands; the success of its naturalisation can be assessed in the future. We found no evidence for the Hungarian occurrence of L. alterniflora that had been published from Eger city. Therefore we suggest deleting this species from the current Hungarian checklist.

Keywords: alien species, aquatic ornamental plant, hot spring, Hungarian flora

Összefoglalás – A dísznövényként kedvelt trópusi tóalma fajokat Magyarországon már az 1920-as évek­től kezdődően ültették egyes melegvizes forrásokba. Ezek több helyen elvadultak, illetve néhány esetben in­vázióssá váltak. A hazánkban talált fajokat egyes munkák eltérő neveken közölték, az egyes helyeken lé­vő populációk faji azonosítása sem történt meg. Herbáriumi és terepi vizsgálataink során világossá vált, hogy Magyarországon az adventív tóalmáknak 3 fajuk található meg. A Ludwigia repens bár élőhelyein szór­ványosan fordul elő, ezt a fajt ültetik leggyakrabban. Állományait az ország több pontján is meg­ta­lál­tuk. Bár a faj kivadul és egyes helyeken önfenntartó populációkkal rendelkezik, terjedése mégsem okoz prob­lémát. A L. grandiflora a 2000-es évek elején jelent meg hazánkban. Napjainkban 3 helyen fordul elő és mindegyik lelőhelyén nagymértékű terjedése figyelhető meg. A hozzá hasonló L. peploides a kö­zel­múlt­ban került elő az ország két pontjáról. Egyelőre csak kis állományokban található meg, így meg­ho­no­so­dá­sá­nak jellege csak évek múltán lesz értékelhető. A korábban Egerből közölt L. alterniflora, hazai elő­for­du­lá­sára nincs bizonyíték, így javasolt törlése a hazai flórából.

Kulcsszavak: adventív fajok, magyar flóra, melegvizes források vízinövények, vízinövény kereskedelem