Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 24 – no. 2. (2019) p.253-256.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IX. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae IX. (DOI: 10.17542/kit.24.253)
MOLNÁR Csaba, HASZONITS Győző, PINTÉR Balázs, KORDA Márton, PEREGRYM Mykyta, NÓTÁRI Krisztina, MALATINSZKY Ákos, TOLDI Miklós & BERÁNEK Ábel
Cikk letöltése: [pdf] (1244 Kb)

Kivonat:

Abstract – The current paper is the 9th in the series aiming to provide new data to the distribution maps of Atlas Florae Hungariae. Data of 734 vascular plant taxa (from 222 flora mapping quadrats) are pre­sen­ted in this study. The new localities are spread across nearly the entire country; however, most of the data are from the North Hungarian Mts, the northern part of the Danube-Tisza Interfluve, the southern edge of Han­ság, alongside River Maros and the Hortobágy. Altogether, 1632 new data records are presented in this pa­per. The list mainly contains rare and locally important native species, as well as species with un­cer­tain na­ti­ve/alien status (e.g. Allium ursinumChamaecytisus triflorus, Cotoneaster nigerCyperus pan­no­ni­cusElatine tri­andraEleocharis acicularisEleocharis ovataErodium hoefftianumGeranium lucidumGlo­bu­laria punc­ta­taHippuris vulgarisHottonia palustrisLindernia procumbensMarrubium vulgareOnonis pu­sillaOro­banc­he bartlingii, Orobanche cernuaPisum elatiusPolycnemum majusPolygonum gra­mi­ni­foliumRibes nigrumScho­enoplectus triqueterVerbascum ×denudatumVerbascum ×vidavense, Viola ca­ni­na subsp. schultzii). We report new localities of expanding alien species (e.g. Amaranthus deflexusAr­te­mi­sia annuaEuphorbia maculataHelminthia echioidesHordeum jubatumImpatiens glandulifera, Ipomoea pur­pureaMahonia aquifoliumPanicum ripariumRobinia viscosaRudbeckia hirtaVeronica peregrinaYuc­ca filamentosa) and mention a few rare, successfully “surviving” alien plants with nature conservation va­lue (e.g. Acorus ca­la­musMonochoria korsakowii). Moreover, occurrences of common plants are pre­sen­ted when new to the Atlas Floraea Hungariae (e.g. Bromus hordeaceusSymphytum officinaleVicia tetrasperma).

Keywords: vascular flora, distribution data, flora mapping, Hungary

Összefoglalás – Jelen közleményünk annak a sorozatnak a kilencedik része, melynek célja Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése aktuális előfordulási adatokkal. Ezúttal 734 edényes taxon előfordulási adatait közöljük az ország szinte egész területéről (mintegy 222 fló­ra­tér­képezési kvadrátból), de legnagyobb számban az Északi-középhegységből és a Duna–Tisza-köze északi ré­széből, valamint a Hanság déli pereméről, a Maros-mentéről és a Hortobágyról. Összesen 1632 új adattal járulunk hozzá az Atlaszhoz. Az adatok között számos ritkább, vagy lokálisan jelentős őshonos, esetleg bi­zonytalan őshonosságú taxont találunk, sok esetben számolunk be terjedő idegenhonos fajok új le­lő­he­lye­i­ről, egyes esetekben pedig túlélő idegenhonosokról. Emellett országosan elterjedt fajok esetében is kö­zöl­jük az Atlasz térképein korábban nem jelölt lelőhelyeket.

Kulcsszavak: edényes flóra, előfordulási adatok, flóratérképezés, Magyarország