Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 24 – no. 2. (2019) p.173-226.

Adatok a Tarnavidék, az Upponyi-hegység és környéke flórájához / Contributions to the flora of the Heves–Borsod and Uppony Hills and adjacent territories (DOI: 10.17542/kit.24.173)
SULYOK József & BERÁNEK Ábel
Cikk letöltése: [pdf] (1237 Kb)

Kivonat:

Abstract – Results of nearly two decades of floristic research in the territory of Heves–Borsod Hills (Tar­na-vidék) and the northern foreground of the Bükk Mts are presented in this paper (altogether 4421 re­cords; BÁ: 1665, SJ: 2752). Several old literature records – partly supported by vouchers – are confirmed, e.g. Hypericum elegans and Lappula heteracantha from the Uppony Gorge, as well as Cephalaria tran­s­syl­va­ni­caCypripedium calceolusDiplotaxis erucoides and Plantago indica from the Heves–Borsod Hills and the nort­hern foreground of the Bükk Mts. Other former literature records (partly from the authors) are re­vi­sed. These revisions are mainly due to changes in taxonomic concepts of some genera in new keys (CarexCha­maecytisusEpipactisMoliniaSorbus). Old literature and herbarium records of other significant taxa (Onos­ma visaniiScutellaria columnaeSorbus sp., Utricularia bremii/minor) are revised too. The new occurrence of Ferula sadleriana in the Uppony Gorge is probably the result of intentional seed dispersal. Of the many rare plants listed in our paper some are new for the flora of the region under study: Ag­ri­mo­nia proceraAlchemilla micansAsplenium adiantum-nigrumAstragalus austriacusA. exscapusBlysmus compressusCarex appropinquataC. cespitosaCatabrosa aquaticaCentarea indurataDactylorhiza × as­cher­sonianaEpipactis voethiiEpipogium aphyllumEquisetum hyemaleFestuca drymejaGagea bohemicaGly­ceria nemoralisHesperis sylvestrisMyosotis caespitosaPhegopteris connectilisPlatanthera chloranthaP. × hybridaRosa gizellaeScilla kladniiSenecio doriaSolanum villosumTaraxacum palustreTriglochin pa­lustre. Two phytocoenological relevés representing the habitats of Myosotis caespitosa and Spiraea me­dia are presented. Currently known local distribution of some montane and forest-steppe elements are shown on maps.

Keywords: distribution, floristic record, Heves–Borsod Hills, rare species, Uppony Hills

Összefoglalás – Cikkünkben a Tarna-vidék és a Bükk északi előtere közel két évtizedes florisztikai ku­ta­tá­sá­nak eredményeit foglaljuk össze, 4421 előfordulási adat közlésével (BÁ: 1665; SJ: 2752). Számos régi iro­dalmi, illetve herbáriumi adat megerősítést nyert: kiemelendő a Hypericum elegans és a Lappula he­ter­a­cantha az Upponyi-szorosból, a Cephalaria transsylvanicaCypripedium calceolusDiplotaxis erucoides és a Plantago indica a Tarna-vidék és a Bükk-hát területéről. Néhány korábbi (részben saját) adatot re­vi­de­ál­tunk, főleg az újabb határozókulcsok felfogásához igazodva (CarexChamaecytisusEpipactisMoliniaSor­bus sp.). További irodalmi és herbáriumi adatok is javításra kerültek (Onosma visaniiScutellaria co­lum­naeSorbus sp., Utricularia bremii/minor). A szerzők megemlítik a Ferula sadleriana felfedezését az Up­po­nyi-szorosban, ez az előfordulás valószínűleg magszórás eredménye. A szerzők cönológiai felvételeket kö­zöl­nek a Myosotis caespitosa és a Spiraea media élőhelyeiről, továbbá néhány montán- és erdőssztyep faj je­len­leg ismert lokális elterjedését is tárgyalják.

Kulcsszavak: elterjedés, florisztikai adatok, Heves–Borsodi-dsg., ritka fajok, Tarnavidék, Upponyi-hg.