Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 25 – no. 1. (2020) p.101-106.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához X. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae X. (DOI: 10.17542/kit.25.101)
CSIKY János, BARÁTH Kornél, BARNA Péter, CSIKYNÉ RADNAI Éva, DEME Judit, SZIGETVÁRI Csaba, WIRTH Tamás & KOVÁCS Dániel
Cikk letöltése: [pdf] (1082 Kb)

Kivonat:

Abstract – This paper is the 10th in the series aiming to contribute with new distribution data to the maps published recently in Atlas Florae Hungariae. Distribution data of 686 plant species from 194 flora mapping units are published in this study, but all of them are listed in an electronic appendix. As a result of local surveys, more than 100 new species were found in a single flora mapping unit. Other “linear surveys” along the National Blue Trail revealed 142 new species in 10 flora mapping units in total. Among these, Carex strigosa is one of the most interesting taxa in the Bakony Mts. Previously published and new distribution data of this legally protected sedge species suggests that it is spreading from SW to NE within the Transdanubian Mts. Results from our survey shows that studying synanthropic habitats like frequently used hiking trails might provide a significant amount of new data points at the scale of Hungarian Flora mapping units. Moreover, similar studies might shed some light on the origins and migration routes (e.g. Illyrian and Dacian routes) of “native” species.

Keywords: flora mapping, Hungary, native, synathropic flora, hiking trails

Összefoglalás – Jelen közleményünk annak a sorozatnak a tizedik része, melynek célja a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése, főként aktuális előfordulási ada­tokkal. A dolgozat 194 kvadrátban 686 edényes taxon elterjedési adatait pontosítja, amelyeket egy elektronikus appendixben listázunk részletesen. Egy kvadrát néhány pontszerű felmérésnek köszönhe­tően 100-nál is több fajjal egészült ki. Az országos kéktúra útvonal néhány szakaszának bejárása 10 flóratérképezési kvadrátban összesen 142 új faj kimutatását eredményezte. Ezek közül legérdekesebb­ként a bakonyi Carex strigosa előfordulásokat emelnénk ki. A korábbi és újonnan kimutatott előfordu­lási adataira támaszkodva megállapítható, hogy e védett sásfaj a Dunántúli-középhegységen belül DNy-i irányból ÉK-i irányba terjeszkedik. Ezek a megfigyelések felhívják a figyelmünket arra, hogy az olyan szinantróp élőhelyek, mint a nagyobb forgalmú turistautak tanulmányozása, komoly szerepet játszhat a flóra térbeli mintázatának KEF léptékű feltárásában. Másrészt, az így regisztrált adatok hozzájárulhat­nak olyan “őshonos” növények eredetének és terjedésének jobb megismeréséhez is, mint az ún. illír-dacikus harapófogó fajai.

Kulcsszavak: flóratérképezés, Magyarország, őshonos, szinantróp flóra, turistautak