Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 26 – no. 1. (2021) p.85-.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához XIII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae XIII.
HASZONITS Győző, MOLNÁR Csaba, SONKOLY Judit, TÓTHMÉRÉSZ Béla, TÖRÖK Péter, TÓTH Edina, GNOTEK Péter, NAGY József, KORDA Márton, ÁDÁM Szilvia, MALATINSZKY Ákos, RIEZING Norbert, JÓNA Zoltán & SÉLLEI Dániel

Kivonat:

Abstract – The present paper is the 13th in a series of papers contributing new floristic data to complement the distribution maps of Atlas Florae Hungariae. We present altogether 1307 new occurrence data to advance our knowledge of the distribution of vascular plants in Hungary. New data are presented for 634 vascular plant species from 256 flora mapping quarter quadrates (CEU). Due to the unevenness of data collection, the data are highly dispersed over the area of Hungary. Most of the presented occurrence data are from the Great Hungarian Plain, the North Hungarian Mountains, and the Little Hungarian Plain regions. The enumeration includes rare native species (e.g., Androsace maxima, Erysimum crepidifolium, Orobanche gracilis, Peucedanum palustre, Pulsatilla zimmermannii, Scopolia carniolica, Vicia biennis), rare or data deficient adventive species (e.g., Euphorbia prostrata, Euphorbia serpens, Lindernia dubia), subspontaneous occurrences of native species (Asplenium scolopendrium, Daphne laureola, Chenopodium opulifolium), species spreading along linear infrastructure (Eleusine indica, Plantago coronopus, Sorghum halepense, Spergularia salina, Tragus racemosus), and also common native species with data deficient distribution maps (Agrostis stolonifera, Bromus benekenii, Bromus japonicus, Carex caryophyllea, Carex divulsa subsp. divulsa, Equisetum ramosissimum, Vulpia myuros).

Keywords: distribution data, flora mapping, vascular flora

Összefoglalás – Munkánk azon közleménysorozat tizenharmadik tagja, amely előfordulási adatok rend­szeres közlésével egészíti ki a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza című kiad­vány előfordulási térképeit. Ezúttal összesen 1307 előfordulási adattal járulunk hozzá a hazánkban előforduló hajtásos növények elterjedésének pontosabb ismeretéhez. Összesen 634 edényes taxon előfordulási tér­képéhez szolgáltatunk lelőhely adatokat, melyek 256 kvadrátban oszlanak meg. Az adatok eloszlása disz­perz jelleget mutat, amely az adatgyűjtés egyenetlenségéből adódik. Az felsorolás­ban szereplő fajok több­sége az Alföld, az Északi-Magyarországi-Középhegység és a Kisalföld nagytájak­ról származik. Az enumerá­cióban szerepeltetünk ritka honos fajokat, ritka, vagy adathiányos adventív fajokat és szubspontán megje­lenő honos fajokat, vonalas létesítmények mellett terjedő adventív, és szubspontán megjelenő honos fajokat, és az országban elterjedt, de az atlaszban alulreprezentált taxo­nokat is.

Kulcsszavak: edényes flóra, előfordulási adatok, flóratérképezés

https://doi.org/10.17542/kit.26.85