Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 26 – no. 1. (2021) p.106-.

A Leymus arenarius előfordulása a Kiskunságban / Occurrences of sea lyme grass (Leymus arenarius) in the Kiskunság, Hungary
CSECSERITS Anikó, BAKRÓ-NAGY Zsolt, KELEMEN András, RÉDEI Tamás, TÓTH Gábor & TÖLGYESI Csaba

Kivonat:

Abstract – We present six new occurrences of a rare non-native species, the sea lyme grass (Leymus arenarius (L.) Hochst.) in the Kiskunság region, Hungary. The populations grow in disturbed, secondary habitats (e.g., abandoned fields, recultivated landfills, surroundings of farms), but one of them begins to expand on the adjacent natural open sandy grassland. Most of the occurrences occupy several hundred square meters and in some cases it forms almost monodominant stands. We suppose that the species has the potential to become an invasive species in this inland sand region.

Keywords: adventive plant, Danube–Tisza Interfluve, neophyte, ornamental plant, Poaceae, potentially invasive species

Összefoglaló – Egy idegenhonos, évelő fűfaj, a buckalakó partirozs (Leymus arenarius (L.) Hochst.) hat kivadult állományát találtuk a Kiskunságban. A fajnak a Nagyalföldről eddig még nem volt adata. A leg­több előfordulás több száz négyzetméter kiterjedésű, néhány esetben a faj szinte monodomináns állo­mányt alkot, és az egyik állomány már egy nyílt homokpusztagyepben is megjelent. Feltételezésünk sze­rint ez a faj a Duna–Tisza közi homokhátságon akár inváziós fajjá is válhat.

Kulcsszavak: adventív növény, dísznövény, Duna–Tisza köze, neofiton, Poaceae, potenciálisan inváziós faj