Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 15 – no. 1-2. (2010) p.3-11.

Száz éve hunyt el Simonkai Lajos (1851–1910)
Somlyay Lajos
Cikk letöltése: [pdf] (396 Kb)

Kivonat:

Nyíregyházán született 1851. január 9-én. Elemi iskoláit és a gimnázium alsó négy osztályát szülővárosában, a felső négy osztályt (1866–1870) Eperjesen végezte. Itt Hazslinszky Frigyes, kora egyik legképzettebb magyar természettudósának tanítványa lett, akinek hatására egy életre elkötelezte magát a botanikának. Az érettségi után a Pesti Tudományegyetemre iratkozott be (1870), ahol Jurányi Lajos professzor lett a mestere. Jurányi elsősorban fiziológiával foglalkozott, így az akkor még Simkovics névre hallgató fiatalember alapos növényélettani és anatómiai ismeretekre tehetett szert. Szívéhez mégis a florisztika és a növényrendszertan állt a legközelebb.