Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 10 – no. 1. (2005) p.207-209.

Mivel foglalkozzon a magyar botanikus?
Király Gergely
Cikk letöltése: [pdf] (106 Kb)

Kivonat:

A fenti, talán ostobának tûnõ cím akkor fogalmazódott meg bennem, amikor kézhez kaptam Molnár V. Attila levelét a KITAIBELIA címû botanikai szaklap kétséges jövõjével kapcsolatban (e levél, csekély módosításokkal, e lapszám 204-206. oldalán is közlésre került). A jelenség, melyet az írás bemutat, jóval túlér egy megbántott-sértett ember személyes problémáin: Az, hogy egy szeretve szerkesztett lap miért válik teherré, nyûggé, talán értéktelenné is alapítója szemében, a jelen magyar botanikájának súlyos problémáit, ellentmondásait bizonyítja. Ezekrõl írásban viszonylag kevés tény jelent meg, a szóban, beszélgetésekben megfogalmazott helyzetelemzések pedig nem jutottak el szinte senkihez.