Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 9 – no. 1. (2004) p.19-23.

Elhunyt magyar botanikusok, 1800–2000
Priszter Szaniszló
Cikk letöltése: [pdf] (141 Kb)

Kivonat:

Az elmúlt két évszázad magyar botanikusairól szóló hazai irodalom távolról sem mondható bőségesnek, sőt inkább szegényes. Mindössze Kanitz (1863, 1865), Neilreich (1866) és Kátai (1868), később Gombocz két alapvetõ bibliográfiája (1936, 1941), majd Rapaics utolsó kötete (1953) említésre méltóak.

...

Annak ellenére, hogy az utóbbi két évszázad során közel 150 magyar botanikus publikált, munkásságuknak vázlatos összefoglalásáról mindössze néhány jubileumi előadás hangzott el a Természettudományi Társulat (majd a Magyar Biológiai Társaság) Növénytani, illetve Botanikai Szakosztályának emlékünnepi összejövetelein.

...

A 19. és 20. század magyar botanikusainak névsora, születési és elhalálozási évszámai megtalálhatók Soó R. Synopsis-ának I. és V. kötetében (1964, 1973), kiegészítésük pedig a posztumusz VI. kötetben (1980). Mivel az ezt követő két évtizedben nem volt ilyen tárgyú összeállítás (és az említett 3 forrásmű sem kezelhető könnyen), ennek a hiánynak a pótlására készült az e cikk végén olvasható névjegyzék. A Synopsis említett három kötetében megtalálható adatokat kiegészítve és részben javítva, kíséreltem meg ebben a jegyzékben az elmúlt két évszázad magyar botanikusainak a lehetőség szerinti teljes adattárát közreadni. Ennek során a csekély számú magyar növénytani folyóirat-irodalomban 1901 óta közzétett publikációk mellett néhány más forrásmunkát is felhasználtam.