Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 1 – no. 1. (1996) p.4-4.

Beköszöntő
Jakucs Pál
Cikk letöltése: [pdf] (67 Kb)

Kivonat:

A folyóirat az újonnan előkerülő florisztikai adatok naprakész közlését tűzte ki feladatául és szerencsére – úgy látszik – nem fognak közleményekben hiányt szenvedni. A KITAIBELIA hiányt pótol és küldetése van a magyar társulástan és ökológia szempontjából is, de komoly információ-bázisa lesz a modern számítógépes természetvédelmi adatbankoknak is.