Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 2 – no. 1. (1997) p.51-55.

Adatok Várpalota környékének flórájához
Mészáros András
Cikk letöltése: [pdf] (131 Kb)

Kivonat:

A közlemény a szerző 1989 óta Várpalota környékén végzett florisztikai kutatásainak eredményeiről számol be. A vizsgált terület növényföldrajzilag a Dunántúli-középhegység (Bakonyicum) két flórajárásának (Balato-nicum, Vesprimense), valamint a Magyar Alföldhöz (Eupannonicum) tartozó Mezőföld (Colocense) érintkezési zónájában van. A térségben megtalálható a lösznövényzet néhány ritka faja (Ajuga laxmanni, Phlomis tuberosa, Serratula radiata, Agropyron pectinatum). E növények a löszréteg lepusztulása után a sekély talajú dolomit lejtősztyepp-réteken is fennmaradtak. A dolomitvegetációból kiemelendők a zárt dolomitsziklagyepek és az elegyes karszterdők ritka reliktumai: Carduus glaucus, Daphne cneorum, Viola collina. Sikerült Kitaibel adatát megerősíteni: az igen veszélyeztetett Serratula lycopifolia-nak két állománya él Várpalota környékén.

Sajnos a terület láprétjeinek többsége mára kiszáradt, tönkrement, de néhány fajuk (Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Gentiana pneumonanthe) az elmúlt években még fellelhető volt.