Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 4 – no. 1. (1999) p.5-10.

Emlékezés Csapody Verára (1890-1985)
Csapody István
Cikk letöltése: [pdf] (201 Kb)

Kivonat:

Élete teljesebb és gazdagabb nem lehetett volna - nemcsak időtartamát és életművét tekintve, hanem személyiségét illetően sem. Mélységes embersége és minden erénye rendíthetetlen hitéből, keresztény meggyőződéséből fakadt. Egyszerűségén és alázatán, hivatástudatán és kötelességteljesítésén, tehetségén és szorgalmán, hűségén népéhez és szeretetén minden embertársához, átfénylett megélt életszentségének sugárzása. Mi, akik hosszú éveken át részesei lehettünk e tapasztalásnak, kötelességünk tanúságot tenni élőknek és utódoknak erről a Fényről.