Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 3 – no. 2. (1998) p.339-339.

Növénytársulástani érdekességek a Központi-Gerecséből
Bauer Norbert
Cikk letöltése: [pdf] (106 Kb)

Kivonat:

A Központi-Gerecse uralkodóan triász és jura időszaki mészkövekből felépülő rögeinek vegetációja meglehetősen egységes képet mutat. Ez egyrészt a csekély kőzettani változatosságnak, másrészt a terület növényföldrajzi szempontból is páratlanul egységes adottságainak köszönhető. A Gerecse-hegység földtanilag változatosabb – a környező növényföldrajzi egységekkel (Bakonyicum, Arrabonicum) érintkező – részei flórájukat tekintve is összetettebb képet mutatnak. A leglényegesebb különbségeket a Gerecse déli és keleti részein megjelenő dolomit, homokkő, és a peremi részeken helyenként még nagyobb jelentőségű löszös hátak növényzete okozza.