Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 2 – no. 1. (1997) p.75-77.

Adatok a Bükk hegység orchidea-flórájához
Vojtkó András
Cikk letöltése: [pdf] (82 Kb)

Kivonat:

Jelen közleményben, az utóbbi három évben (1994-96) gyűjtött bükki florisztikai adataim közül, az orchideák elterjedését dolgoztam fel. Felhasználtam Matus Gábor (MG), Molnár Attila (MA) és Sulyok József (SJ), átadott florisztikai adatait és Less Nándorral (LN) korábban közösen tartott előadásunk anyagában található előfordulásokat is (MATUS 1996, MOLNÁR-SULYOK 1994, LESS-VOJTKÓ 1991). A korábban megjelent florisztikai dolgozatom (VOJTKÓ 1994) orchidea lelőhelyeit nem közlöm újra, de a Bükk hegységre vonatkozó elterjedés és társulásbeli előfordulás megállapításához figyelembe vettem az abban leírtakat is.