Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 6 – no. 1. (2001) p.169-198.

Adatok hazai Nanocyperon-fajok ismeretéhez VII. Az iszapnövényzet fajainak térképezése az Alföldön 2000-ben
Molnár V. Attila – Gulyás Gergely
Cikk letöltése: [pdf] (16443 Kb)

Kivonat:

A 2000. évben a Tisza folyó Vásárosnamény és Szeged közötti szakaszán térképeztük az iszapnövényzet fajainak elterjedését Magyarországon.

Az 1998-as és 1999-es igen csapadékos év után 2000 tavaszán az előző évihez hasonló óriási kiterjedésű belvízi elöntés jött létre az Alföldön. 2000 májusától azonban rendkívül kevés csapadék hullott, ennek következtében a belvizek igen gyorsan eltűntek. A belvizek gyors kiszáradása miatt a Nanocyperion-fajok  az előző évinél kisebb egyedszámban tudtak kifejlődni. Az 1999-ben rendszeresen észlelt félméteresnél is nagyobb átmérőjű Elatine-sarjtelepek 2000-ben rendkívül ritkák voltak.

A vizsgált fajok egy része (e. g. Gnaphalium uliginosum, Potentilla supina, Eleocharis acicularis, Peplis portula) előfordulásának súlypontja a Tisza magyarországi szakaszának északi és középső részére esik, a ritka Lythrum tribracteatum az egyetlen faj mely a magyar szakasz déli részén gyakoribb. A Lythrum hyssopifolia, az Alisma lanceolata, Cyperus fuscus, Elatine hungarica, Schoenoplectus supinus ± egyenletes eloszlásban (bár fajonként eltérő gyakorisággal) fordulnak elő a Tisza teljes vizsgált szakaszán.