Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.67-73.

Újabb adatok a Pannonhalmi-dombság flórájához / New data to the flora of Pannonhalma Hills (DOI: 10.17542/kit.20.67)
SCHMIDT Dávid
Cikk letöltése: [pdf] (258 Kb)

Kivonat:

Abstract – The present study reports occurrence data of 26 vascular plant taxa, collected in Pannonhalma Hills, including sush species as  Epipactis palustris, Ophioglossum vulgatum, Ornithogalum × degenianum and Ornithogalum sphaerocarpum. Phlomis tuberosa was re-discovered 150 years after the first found. Some new localities of Ophrys sphegodes and Ophrys apifera are reviewed. After the enumeration of localities, chorological and geobotanical remarks and population dinamical comments are also presented.In the article we commemorate the benedictine votaries Flóris Rómer and Valér Ballay, who were the starters of botanical reveal of the flora of Pannonhalma Hills.

Keywords: benedictine votaries, flora, Ophrys species, Pannonhalma Hills

Összefoglalás – A dolgozat a Pannonhalmi-dombság területéről 26 taxonra vonatkozóan közöl új adatokat, melyek közül 15 új a tájegység flórájára. Kiemelendő a védett Epipactis palustris, Ophioglossum vulgatum és Ornithogalum sphaerocarpum, valamint a Magyarországon kevéssé ismert és ritka Ornithogalum × degenianum. Több mint másfél évszázad után sikerült megerősíteni a Phlomis tuberosa jelenlétét. Ismertetésre kerül a fokozottan védett Ophrys sphegodes és Ophrys apifera több új lelőhelye. Egyes taxonok esetében tágabb chorológiai-növényföldrajzi kitekintések, valamint állománydinamikai megfigyelések is közlésre kerülnek. A dolgozatban Rómer Flóris és Ballay Valér pannonhalmi tudós bencések 19. századi botanikai tevékenysége is ismertetésre kerül.

Kulcsszavak: flóra, Ophrys-fajok, Pannonhalmi-dombság, tudós pannonhalmi bencések