Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 2. (2015) p.235-253.

Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához / Data to the flora and geobotany of Kisalföld (Lesser Plain) region, NW Hungary (DOI: 10.17542/kit.20.235)
KIRÁLY Gergely, TAKÁCS Gábor & KIRÁLY Angéla
Cikk letöltése: [pdf] (528 Kb)

Kivonat:

Abstract – Lesser Plain (Kisalföld) – divided among three countries (Austria, Hungary and Slovakia) – is the westernmost part of the lowland areas of the Pannonian Basin. Present paper provides a résumé of the authors’ floristic work from the Hungarian part of the area, describing localities, habitats and regional phytogeography of 57 taxa altogether. The localities were listed according to the classification of small geographic regions. The most important results of the study are as follows:

  • We recorded 5 species new to the region (Brachypodium rupestre, Bromus ramosus, Hypericum dubium, Lathyrus sphaericus, Tordylium maximum); all of them can be considered as submontane-montane elements.
  • We reported several species new to a microregion within the Lesser Plain: montane species in the W-SW part of the Plain (Cirsium rivulare, Dryopteris dilatata, Equisetum telmateia), loess-connected species mainly on the Moson Plateau (Agropyron cristatum, Allium atroviolaceum, Euphorbia salicifolia, Viola ambigua); and occurrences of species on sandy soils near the Lake Fertő (Draba nemorosa, Stipa pennata).
  • We explained the known localities of several salt tolerant species (e.g. Carex divisa, Crypsis alopecuroides, Juncus maritimus, Limonium gmelinii, Suaeda pannonica) from the Lake Fertő and its surroundings.
  • We assessed the role of the forest management and nature conservational actions in the distribution of some important tree species (Acer tataricum, Betula pubescens, Fraxinus ornus, Quercus petraea, Salix pentandra).
  • We discussed the regional nature conservational status of several protected and/or threatened species (e.g. Allium carinatum, Allium suaveolens, Carex strigosa, Hottonia palustris, Potamogeton coloratus, Stellaria palustris) in the Lesser Plain.

The activities of the authors in the surroundings of Győr were supported by monitoring results gained during the Hungarian Little Plain project (LIFE08 NAT/H/000289).

Keywords: floristic studies, geobotany, nature conservation, salt tolerant species, steppe flora

Összefoglaló – A Kisalföld flórája számos kistáj és növénycsoport tekintetében kifejezetten jól feltárt, de akadnak nagyon hiányosan ismert területei is, elsősorban a régió nyugati részén. A szerzők 2001–2014 közötti terepkutatásaik legfontosabb kisalföldi eredményeit adják közre a dolgozatban, amely 57 taxon adatait tartalmazza. A Kisalföld magyarországi oldalára új 5 faj (Brachypodium rupestre, Bromus ramosus, Hypericum dubium, Lathyrus sphaericus, Tordylium maximum) felfedezése. Számos faj egyes kistájakra nézve jelent újdonságot, a legtöbb ilyen adat azokról a kistájakról származik, amelyeket korábban alig vizsgáltak (Fertő-medence, Kapuvári-sík, Mosoni-sík). Nagy jelentőségűek a Fertő-medence egyes sziki fajaival kapcsolatos megfigyelések (Carex divisa, Crypsis schoenoides, Juncus maritimus, Suaeda pannonica, S. prostrata), mivel előfordulások a Fertő magyar oldalán tisztázatlan volt. A szerzők elemezték egyes fafajok (Acer tataricum, Fraxinus ornus, Quercus petraea) őshonosságának kérdéskörét a térségben, továbbá értékelést adtak egyes védett vagy veszélyeztetett fajok (pl. Allium carinatum, Allium suaveolens, Betula pubescens, Carex strigosa, Potamogeton coloratus, Stellaria palustris) aktuális természetvédelmi helyzetéről is.

Kulcsszavak: flórakutatás, növényföldrajz, sziki és erdőssztyep növényfajok, természetvédelem