Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 2. (2016) p.169-184.

Szívvel és alázattal. 140 éve született Dr. Polgár Sándor (1876–1944) / Dr. Sándor Polgár was born 140 years ago (DOI: 10.17542/kit.21.169)
SCHMIDT Dávid
Cikk letöltése: [pdf] (2078 Kb)

Kivonat:

Abstract – Dr. Sándor Polgár was the most outstanding botanist of Győr county (NW Hungary). He provided important results in floristic studies, phytogeography, taxonomy and in the research of alien plants. „Győr megye flórája” („Flora of Győr county”), published in 1941, was one of the most important monography in his period. He is the author of the rare, hybridogenous species Ornithogalum ×degenianum, known only from Hungary. His private herbarium was one of the biggest in Hungary with more than 20,000 specimens. As a teacher he taught geography and nature studies in his home town Győr between 1900 and 1935. Because of his Jewish origin, he was a victim of the holocaust in 1944.

Keywords: flora of Győr county, floristic studies, herbarium, history of Hungarian botany, Hungary, Ornithogalum ×degenianum, teacher

Összefoglaló – Dr. Polgár Sándor Győr megye legjelentősebb botanikusa volt. Munkásságának kiemelkedőbb eredményeit a florisztika, növényföldrajz, taxonómia, valamint az adventív flóra kutatása területén érte el. 1941-ben megjelent életműve, a Győrmegye flórája korának egyik legmodernebb monográfiája volt, amely napjainkban is sokat idézett alapmű. Felismerte és leírta hazánk egyik legritkább sárma-faját, az Ornithogalum ×degenianum-ot. Intenzív herbáriumi gyűjtő tevékenységet folytatott, gyűjtött lapjainak száma több, mint húszezer. Győri főreáliskolai tanárként 35 éven át tanított, ahol gyakorlatias módszereivel, tárgyszeretetével generációkban formálta ki a természet iránt érzett felelősséget.

Kulcsszavak: florisztika, Degen-sárma, Győr megye flórája, herbárium, magyar botanikatörténet, tanár