Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 2. (2016) p.188-197.

Polgár Sándor és az adventívflóra kutatása. Egzotikus flóraszigetek Győrben a 20. század első felében / Sándor Polgár and the research of the adventive flora of Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.188)
SCHMIDT Dávid
Cikk letöltése: [pdf] (707 Kb)

Kivonat:

Abstract – In the 20th century Sándor Polgár was one of the most outstanding researchers of adventive plant species in Hungary. He wrote nine publications in this theme. In the industrial environment of his home town Győr (NW Hungary) he found tropical species, most of them were southern-American origin. The richest alien flora came around the oil factories of the town. He reported 65 taxa new for the Hungarian flora, four of them were new for Europe too. He was a great expert of problematic Solanum, Amaranthus and Chenopodium genera.

Keywords: Amaranthus, botany, Chenopodium, Győr, herbarium, Hungary, Solanum, taxonomy

Összefoglaló – Polgár Sándor természettudományos kutatásainak egyik fókuszpontjában az idegenho­nos (adventív) növényfajok álltak. Huszonkét tudományos publikációja közül kilencet e témakörben írt. Győr ipartelepein és gyárudvarain az 1910-es évektől kezdve számos trópusi (főként dél-amerikai) eredetű növényt talált. A legtöbb közülük még ismeretlen volt hazánk területéről, négy fajt Európából is elsőként figyelt meg. A nehezen határozható Solanum, Amaranthus és Chenopodium nemzetségek nem­zetközileg elismert szakértője volt. Tudományra új fajként írta le a Solanum adventitium-ot. Nevéhez fűződik az Amaranthus nemzetség 4 fajának első megfigyelése hazánkból.

Kulcsszavak: Amaranthus, botanika, Chenopodium, Győr, herbárium, Solanum, taxonómia