Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 2. (2016) p.227-252.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae II. (DOI: 10.17542/kit.21.227)
MOLNÁR Csaba, LENGYEL Attila, MOLNÁR V. Attila, NAGY Timea, CSÁBI Miklós, SÜVEGES Kristóf, LENGYEL-VASKOR Dóra, TÓTH György & TAKÁCS Attila
Cikk letöltése: [pdf] (6138 Kb)

Kivonat:

Abstract – The present article is the second part of the series aiming to contribute with new data to the distribution maps published recently in Atlas Florae Hungariae. Current occurrence data of 612 vascular plant taxa from 283 flora mapping quadrates (CEU) are presented. New records are distributed over the entire Hungary, however, most are localised in the North Hungarian Mts. Occurrence data of rare native taxa (e.g. Antennaria dioica, Bupleurum pachnospermum, Carex rostrata, Ceratocephala testiculata, Cicuta virosa, Cirsium boujartii, Epipactis moravica, Lycopsis arvensis, Parnassia palustris, Pyrus nivalis, Rumex kerneri, Rumex pulcher, Silene nemoralis, Stellaria alsine, Teucrium botrys, Vicia lutea), rare or data-deficient alien taxa (e.g. Nonea lutea, Panicum dichotomiflorum, Silybum marianum) as well as frequent but more or less underrepresented taxa (e.g. Eragrostis minor, Heliotropium europaeum, Saxifraga tridactylites) are also enumerated, since our intention was to fill the gaps in the Atlas. Remarcable contribution on the occupied territory of Ranunculus illyricus and Spergula pentandra in the Nyírség region (E Hungary), and on the Hungarian distribution of expanding alien weed Senecio vernalis are also presented.

Keywords: distribution data, flora mapping, flora of Hungary, vascular flora

Összefoglalás – Jelen közleményünk annak a sorozatnak a második része, melynek célja a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése, főként aktuális előfordulási adatokkal. Ezúttal 612 edényes taxon előfordulási adatait közöljük az ország szinte egész területéről (mintegy 283 flóratérképezési kvadrátból), de legnagyobb számban az Északi-középhegységből. Az adatok között ritkább őshonos taxonok (e.g. Antennaria dioica, Bupleurum pachnospermum, Carex rostrata, Ceratocephala testiculata, Cicuta virosa, Cirsium boujartii, Epipactis moravica, Lycopsis arvensis, Parnassia palustris, Pyrus nivalis, Rumex kerneri, Rumex pulcher, Silene nemoralis, Stellaria alsine, Teucrium botrys, Vicia lutea), ritka, vagy legalábbis adathiányos idegenhonos fajok (például Nonea lutea, Panicum dichotomiflorum, Silybum marianum) mellett országosan elterjedt, de többé-kevésbé alulreprezentált fajok (például Eragrostis minor, Heliotropium europaeum, Saxifraga tridactylites) esetében is közöljük az Atlasz térképeihez képest újnak bizonyuló lelőhelyeket. Közleményünk számottevően hozzájárul a Ranunculus illyricus és a Spergula pentandra nyírségi, valamint a Senecio vernalis hazai elterjedésének ismeretéhez.

Kulcsszavak: edényes flóra, elterjedési adatok, flóratérképezés, Magyarország flórája