Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 2. (2016) p.253-256.

Aphanes arvensis L. a Crisicumban és más adatok Magyarország flórájának ismeretéhez / Aphanes arvensis L. in the Crisicum (E Hungary) and further data on the flora of Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.253)
GULYÁS Gergely, MAGOS Gábor, MOLNÁR Attila & HORVÁTH Dénes
Cikk letöltése: [pdf] (668 Kb)

Kivonat:

Abstract – New localities of 4 rare taxa are presented from Eastern Hungary. The species are new for the flora of particular floristical regions, specifically: „Eupannonicum”: Polystichum braunii; „Crisicum”: Aphanes arvensis; „Samicum” and „Nyírségense”: Agrimonia procera. Three new localities of the alien species Montia linearis in Hungary are presented. This species is still very rare in Europe, reported only from Poland, Denmark and Hungary.

Keywords: Crisicum, Eupannonicum, flora, Montia linearis, Nyírségense, Samicum

Összefoglalás – A közleményben 4 ritka növényfaj kelet-magyarországi előfordulásairól számolunk be. A fajok egyes flórajárásokra vagy flóravidékekre újnak számítanak: Alföld (Eupannonicum): Polystichum braunii; Tiszántúl (Crisicum): Aphanes arvensis; Észak-Alföld (Samicum) és Nyírség (Nyírségense): Agrimonia procera. A jövevény Montia linearis előfordulásához három új adatot közlünk Magyarországról. Ez a faj még mindig nagyon ritka Európában: csak Lengyelországból, Dániából és Magyarországról jelezték.

Keywords: Alföld, Észak-Alföld, flóra, Montia linearis, Nyírség, Tiszántúl