Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

A lap profilja
Szerkesztőbizottság
Útmutató a szerzőknek
Előfizetés
Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

Kiadja a
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke, Debrecen
Felelős kiadó: Molnár V. Attila