Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 1. (2018) p.31-38.

Lengyel és Hőgyész környéki Natura 2000 erdőterületek florisztikai adatai / Floristic data from Lengyel–Hőgyész Natura 2000 site (SW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.31)
VAS István & TÓTH István Zsolt
Cikk letöltése: [pdf] (466 Kb)

Kivonat:

Abstract – This paper presents occurrence data of 169 taxa from the Lengyel–Hőgyész Natura 2000 site (HUDD20026) which is on the southern part of Tolna Hills, SW Hungary. Data were collected during three years (2015, 2016, 2017), on different sites annually. The presented data contribute to the distribution dataset of Atlas florae Hungariae. Regionally rare or sporadic species (e.g. Asplenium scolopendrium, Asplenium trichomanes, Polystichum setiferum, Doronicum hungaricum, Paris quadrifolia, Scilla vindobonensis) are enumerated. Presence of Epipactis leptochila subsp. neglecta and Platanthera chlorantha were not registered from this site before. Subspecies of Carex divulsa are also studied on this site – distribution of these infraspecific taxa have not been mapped recently in Hungary.

Keywords: flora mapping, protected species, Tolna Hills, Transdanubia, vascular plants

Összefoglalás – Munkánkban 169 faj előfordulási adatait közöljük az eddig még egységesen nem vizsgált Lengyel–Hőgyészi-erdők (HUDD20026) Natura 2000 területéről, amely a szintén keveset vizsgált Tolnai-hegyhát déli részén terül el. A flóratérképezési munkában a terület három egymást követő évben (2015, 2016, 2017), különböző egységekben lett felmérve. A vizsgálat adatai kiegészítik Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeit is. Kiemelhetők az országban vagy a Dél-Dunántúlon ritka, többségükben védett taxonok (pl. Asplenium scolopendrium, Asplenium trichomanes, Polystichum setiferum, Doronicum hungaricum, Paris quadrifolia, Scilla vindobonensis) mellett a területen korábban nem regisztrált Epipactis leptochila subsp. neglecta, a Platanthera chlorantha és a Carex divulsa országosan nem tisztázott elterjedésű alfajainak (subsp. divulsa és a subsp. leersii) előfordulása is. 

Kulcsszavak: Dunántúl, flóratérképezés, hajtásos növények, Tolnai-hegyhát, védett fajok