Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 1. (2018) p.39-50.

Botanikai adatok Tolnából és Baranyából III. / Contributions to the flora of Baranya and Tolna counties III. (DOI: 10.17542/kit.23.39)
TÓTH István Zsolt
Cikk letöltése: [pdf] (385 Kb)

Kivonat:

Abstract – During the last four years (2014–2017) that have passed since my last publication, I have been collecting 25 000 new floristic data for the territory of the Danube–Drava National Park. The most valuable and interesting records of 116 taxa are presented here, e.g. those of the strictly protected Digitalis ferruginea and Paeonia banatica, and the protected species Polystichum lonchitis, Dryopteris affinis, Doronicum orientale, Helleborus dumetorum, Corydalis intermedia, Spiraea media, Veratrum nigrum. New records of not protected but rare species, such as Lycopsis arvensis, Silene dichotoma, Teucrium botrys, Thladiantha dubia, Vicia lutea, Hypochoeris radicata are also enumerated. Some curiosities are mentioned as well, including the sizes of the biggest (and probably the oldest) Crataegus monogyna, Hedera helix, Ruscus hypoglossum and Ruscus aculeatus individuals that were found during my field work.

Keywords: flora of Hungary, floristic data, protected species, rare species, Transdanubia 

Összefoglalás – A legutóbbi publikációm óta eltelt 4 év alatt (2014–2017) a Duna–Dráva Nemzeti Park számára összegyűjtött 25 000 adatomból válogatva közlök értékes és érdekes botanikai adatokat 116 taxonról, például a fokozottan védett Digitalis ferruginea és Paeonia banatica, a védett Polystichum lonchitis, Dryopteris affinis, Doronicum orientale, Helleborus dumetorum, Corydalis intermedia, Spiraea media és Veratrum nigrum, valamint a nem védett, de ritka Lycopsis arvensis, Silene dichotoma, Teucrium botrys, Thladiantha dubia, Vicia lutea és Hypochoeris radicata új előfordulásairól. Pár érdekességet is megemlítek, pl. a legnagyobb (és föltételezhetően legidősebb) Crataegus monogyna, Hedera helix, Ruscus hypoglossum és R. aculeatus egyedek méretét, amelyekkel a több ezer hektár bejárása során találkoztam. 

Kulcsszavak: botanikai adatok, Dunántúl, Magyarország flórája, ritka fajok, védett fajok