Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 1. (2018) p.51-64.

Végveszélyben: a fejfás temetők botanikai és kultúrtörténeti értékei Magyarországon és Erdélyben / Disappearing botanical and cultural heritage of wooden headboard-graveyards in Eastern-Hungary and Transylvania (Romania) (DOI: 10.17542/kit.23.51)
MOLNÁR V. Attila & LÖKI Viktor
Cikk letöltése: [pdf] (473 Kb)

Kivonat:

Abstract – Degradation or disappearance of natural habitats are global phenomena nowadays, hence the role of small and secondary (seminatural) habitats like cemeteries in preserving natural values are more and more appreciated. The botanical values and burial customs were examined in a total of 51 graveyards in three different regions of Hungary and Romania (10, 19 and 22 graveyards in the North Hungarian Mountains, the Great Hungarian Plain and Transylvania, respectively). Altogether 25 in Hungary legally protected plant species were found, 1.5 protected species per graveyard on average. As we observed, traditional burials with wooden headboards are rapidly superseded by modern burial customs. Based on our non-representative poll (n=102), 90% of citizens on average are satisfied with current conditions in Hungarian graveyards. A two-thirds majority of respondents would prefer more frequent lawn-mowing in graveyards. 75% of respondents prefer modern tombs to traditional graves. Disappearance of old burial customs characterised by the use of wooden headboards (and the simultaneous change in traditional, habitat-friendly practices in graveyards) means not only a loss of cultural values, but threatens the natural biodiversity of graveyards as well.

Keywords: burial customs, cemetery, cultural heritage, habitat-friendly practice, headstones, protected plant species

Összefoglalás – Napjainkban világszerte tapasztalható a természetes élőhelyek pusztulása és eltűnése. Emiatt a kisebb kiterjedésű, de természetközeli állapotban lévő másodlagos élőhe­lyek, például a temetők szerepe egyre nagyobb természeti értékeink megőrzésében. Munkánk során Románia és Magyarország három különböző régiójában (Északi-középhegység, Alföld, Erdély) mértük fel 51 temető növénytani ér­tékeit, és temetkezési szokásait. A vizsgált temetőkben összesen 25, a magyar jogszabályok szerint vé­dett növényfaj előfordulását regisztráltuk, egy temető­ben átlagosan 1,5 védett fajt találtunk. Megfigyelé­seink alapján a hagyományos fejfás temetkezés helyét gyorsuló ütemben veszik át a modern temetkezési szokások. Nem reprezentatív közvéleménykutatá­sunk (n=102) szerint az átlagpolgárok 90%-a elégedett vagy nagyon elégedett a temetők jelenlegi álla­potával. A fűnyírás gyakoriságát a válaszadók  mintegy harmada megfelelőnek ítéli, kétharmada gyakoribbá tenné, 75%-uknak pedig a modern síremlékek job­ban tetszenek, mint a hagyományos sír­hantok. A fejfás temetkezés eltűnése (és ezzel összefüggésben a temetők hagyományos, „természetkí­mélő” használatának megváltozása) nem csak kultúrtörténeti szem­pontból jelent veszteséget, hanem a temetőkben fennmaradt természeti értékeket is veszélyezteti.

Kulcsszavak: gombfa, kopjafa, kulturális örökség, környezetbarát kezelés, temető, temetkezési szokások, védett növény