Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.141-150.

Sótűrő budavirágfajok terjedése a Dunántúl útjain / Spreading of native Spergularia species along roadsides of Transdanubia (NW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.141)
SCHMIDT Dávid, HASZONITS Győző & KORDA Márton
Cikk letöltése: [pdf] (2510 Kb)

Kivonat:

Abstract – During the systematic floristic research along Transdanubian roads (NW Hungary) since 2013, two native halophyte Spergularia species has been found. Due to the well known spreading near motorways in Eastern-Central Europe, the appearance of Spergularia marina along roads in north-western Hungary is not a surprise. Occurrences of the species were registered along fourteen main roads. Some of the stands are very rich where S. marina forms single-species lines along the asphalt edge. The spreading of Spergularia media along roads is yet much less intensive. Four stands were found near the motorways M1 and M7, main road 74, and the common section of the main road 86-87. Both species are native in the Hungarian plains, being specific elements of Pannonic alkali grassland associations, however, their secondary migration along road edges is promoted by road salting, intensive management of roads and increased vehicle traffic. In this paper, we specify secondary occurrences of the two Spergularia species, discuss their ecological and abiotic circumstances and publish corresponding distribution maps. Due to recognition problems in Spergularia, a corrected determination key was provided. 

Keywords: motorway, road ecology, road network, salting, salt tolerant species

Összefoglalás – Az észak-dunántúli főközlekedési utak környezetének 2013-tól folytatott florisztikai feltárása során összesen 826 kilométer hosszú útszakaszt vizsgáltunk. Kimutattuk a hazánkból koráb­ban csak természetközeli élőhelyekről ismert Spergularia marina és Spergularia media állományait. Nyugatról kelet felé helyenként futótűzszerű terjedést mutat a Spergularia marina, amely összesen 14 főközlekedési út padkájáról került kimutatásra. Számos lelőhelyén monodomináns növényzeti sávot képez. Kisebb intenzitású a Spergularia media terjedése, amelyet 4 főközlekedési út mellett regisztrál­tunk. Mindkét faj a hazai szikes társulások jel­legzetes eleme, útmenti terjedésük hátterében azonban az utak intenzív sózása, valamint a belföldi és nemzetközi gyorsforgalmi úthálózat töretlen fejlesztése és a megnövekedett autóforgalom áll. Mun­kánkban a két faj másodlagos terjedését mutatjuk be, tárgyal­juk a terjedés hátterében húzódó abiotikus és ökológiai háttérviszonyokat. A nemzetség határozási nehéz­ségeinek enyhítése érdekében kiegészített határozókulcsot teszünk közzé.

Kulcsszavak: autóút, sótűrő növények, sózás, útökológia