Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.170-178.

Újabb adat a hazai adventív flóra ismeretéhez: a Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 1831 Magyarországon / Lactuca tatarica (Asteraceae), a new species for the Hungarian alien flora (DOI: 10.17542/kit.23.170)
KORDA Márton, KERGYIK Éva, TÓTH Anna & CSISZÁR Ágnes
Cikk letöltése: [pdf] (4358 Kb)

Kivonat:

Abstract – The first occurrence of blue lettuce (Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.) is reported from Hun­ga­ry. Information on its taxonomy, morphology, distribution, habitat preference and nature conservation aspects is presented. The European local spread of this Eurasian and North American species started at the end of the 1800s. The first localities were reported from the shores of the Baltic and North Sea. Its alien occurrences in inland European regions have been noticed since the 1920s. As L. tatarica have pre­viously been known from the neighbouring territories of Slovakia and Austria, its appearance in Hun­gary is not at all unexpected. However, the species was found (August 2018) in the southern part of Csongrád county, i.e. far away from the above-mentioned countries. Due to the species’ habitat preference (ruderal ground), ecological requirements and successful vegetative propagation, which correspond to foreign observations, its future spread is highly probable.

Keywords: Asteraceae, biological invasion, blue lettuce, Danube–Tisza Interfluve

Összefoglalás – A szerzők beszámolnak az eurázsiai és észak-amerikai elterjedésű tatár saláta (Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.) első magyarországi előfordulásáról. Ismertetik a faj fontosabb taxonó­miai, morfológiai, chorológiai, élőhelyi sajátosságait, illetve a természetvédelmi vonatkozásait. Őshonos elterjedési területén kívüli európai terjedése az 1800-as évek végén vette kezdetét. Az első jelentősebb ada­tok a Balti-, illetve az Északi-tenger partvidékéről származnak. Az 1920-as évektől Európa számos, a tengerektől távol eső pontján is megfigyelték jövevény fajként. Mivel előfordulása Szlovákia és Auszt­ria Magyarországhoz közeli területein évtizedek óta ismert, hazai előkerülése nem váratlan. Meglepő mó­don azonban nem az említett országokhoz közel, hanem Csongrád megye déli részén került elő 2018 augusztusában. A szomszédos országokhoz hasonlóan hazánkban is jellegtelen, bolygatott élőhelyen telepedett meg. A faj ökológiai igényeit, agresszív vegetatív terjedőképességét, illetve a külföldi tapasz­talatokat figyelembe véve további terjedése várható.

Kulcsszavak: Asteraceae, biológiai invázió, Duna–Tisza köze, tatár saláta