Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.179-187.

A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése / Current distribution of the potentially invasive narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens DC.) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.179)
HASZONITS Győző & SCHMIDT Dávid
Cikk letöltése: [pdf] (934 Kb)

Kivonat:

Abstract – Our study presents the actual status of potentially invasive Senecio inaequidens in Hungary. Literary and herbarium data are also discussed. We report some new data from ruderal places and near highways which are unmarked until now. The actualized distributional map of the species are given. We sign the potential habitat threats too.

Keywords: plant invasion, neophyte, linear facilities

Összefoglalás – Munkánkban a dél-afrikai eredetű, hazánkban potenciális özönnövénynek számító Senecio inaequidens magyarországi előfordulási adatait foglaljuk össze, valamint beszámolunk néhány újabb hazai megtelepedéséről. Irodalmi, herbáriumi, illetve saját adatokat összegeztünk, valamint ak­tu­a­li­záltuk a faj elterjedési térképét.  Szemléltetjük a faj inváziójának aktuális stádiumát és a termé­szet­kö­zeli élőhelyekre jelentett lehetséges veszélyeit.

Kulcsszavak: növényi invázió, újjövevénynövény, vonalas létesítmények